Vi har skickat förfrågan till de hbtq-nätverk som finns där några reagerat snabbt.

Vi kommer löpande att uppdatera listan i takt med att fler kandidater sänder in sin information.

Är du kandidat som vill listas här och inte fått information via ditt hbtq-nätverk, maila [email protected]

Vi listar partierna i bokstavsordning och sedan vilket valdistrikt för riksdagsvalet de kandiderar för.

 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Blekinge


Maria Lindros (s)

Namn: Maria Lindros
Plats på valsedlar: Sölvesborgs kommunval, nr 25 på listan
Ålder: 36
Bostadsort: Sölvesborg
Sysselsättning: Stödassistent
Partiuppdrag:
Hbtq-epitet: Lesbisk

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– 
Att människor blir lika behandlade och att ingen ska behöva ljuga om vem man är!

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– 
Att man i äldreomsorg och skola har rätt till en god och näringsrik kost! 


Andreas Saleskog (s)

Namn: Andreas Saleskog
Plats på valsedlar: Nr 2 på landstingslistan för Blekinge (Karlshamnskretsen) och Nr 27 på kommunfullmäktigelistan i Karlshamns kommun
Ålder: 36 år
Bostadsort: Karlshamn
Sysselsättning: Restauranglärare
Partiuppdrag: Ordförande i fritidsnämnden i Karlshamn
Hbtq-epitet: Gay

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den psykiska ohälsan bland HBTQ+personer, bra bemötande av HBTQ+personer i vården, utveckla ungdomsmottagningarna och könsmottagningen samt införa PrEP i Blekinge.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag brinner för folkhälsa och ett Blekinge där HBTQ-personer kan leva öppet och verka i Blekinge.

Dalarnas län


Eric Nyström Svensk (s)

Namn: Eric Nyström Svensk
Plats på valsedlar: 12 på landstingslistan för Borlänge
Ålder: 35
Bostadsort: Borlänge
Sysselsättning: Undersköterska
Partiuppdrag: Ordförande för S-Kommunal Borlänge
Hbtq-epitet: Asexuell biromantisk

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag driver inga specifika HBTQ-frågor, men att alla ska känna sig trygga på jobbet med landstinget som arbetsgivare är oerhört viktigt för mig.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska fråga du kommer driva om du blir vald?
– Det är självklart att vi ska ha en väl fungerande sjukvård i länet, men för mig är det även av stor vikt att länets kulturinstitutioner fungerar bra och att det finns ett kulturutbud alla länets invånare kan ta del av.

Göteborgs kommun


Pär Johansson (s)

Namn: Pär Johansson
Plats på valsedlar: Plats 16 riksdagslistan Göteborgs kommun
Ålder: 31
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Forskare på Chalmers
Partiuppdrag: Ledamot Göteborg Stads inköp och upphandlingsnämnd
Hbtq-epitet: Bög

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Psykisk ohälsa är vanligare bland hbtq+-personer än i samhället i övrigt. Framförallt bland unga. Bemötandet i vården och i övrig välfärd är ofta formad av normerna i samhället. Fler verksamheter bör hbtq-certifieras för att öka kunskapen och ge ett bra inkluderande bemötande.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Miljöförstöring och klimatförändring leder till enorm ojämlikhet och orättvisa i världen. Därför måste vi fokusera mer på att minska vår påverkan på klimatet. Växthusgasutsläppen måste minskas drastiskt och det måste ske med alla medel vi har tillgängliga.

Norrbottens län


Nina Huotari (s)

Namn: Nina Huotari
Plats på valsedlar: Kommun Boden plats 24, Landsting Norrbotten plats 42
Ålder: 39
Bostadsort: Boden
Sysselsättning: Enhetschef ( kommun anställd)
Partiuppdrag: KS och ledamot i styrelse för HBT Socialdemokraterna Norrbotten
Hbtq-epitet: Lesbisk

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Psykisk ohälsa. Fler vårdnadshavare än 2. Adoption.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Psykisk ohälsa. Asylrätten. Regionutveckling inom vård och omsorg.

Skåne


Mia-Jonas Plunteman (s)

Namn: Mia-Jonas Plunteman
Plats på valsedlar: #12 landstingsvalet (valkrets nordväst) Skåne
Ålder: 34
Bostadsort: Helsingborg
Sysselsättning: Arbetsssökande socialentreprenör inom mångfalds och ekonomikonsult
Partiuppdrag: Ordförande för HBT-Socialdemokrater Helsingborg. Styrelseledamot i Helsingborgs Arbetarekommun (lokala Partistyrelsen)
Hbtq-epitet: HBTQ+ person. Viktigt att vara och en får vara sig själv. Räknar mig själv som + person

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Stärka kunskap och kompetens kring hbtq+ personer levnadsvillkor. Stärka resurserna i Region Skåne för hbtq+ personer, som vårdens tillgänglighet, könsmottagningen arbete för bättre bemötande och minskade köer för snabbare hjälp för att öka välmåendet. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Bemötande perspektivet. Öka kunskaperna och resurserna för att stärka upp denna viktiga målgrupp. Att synliga och stärka psykosociala ohälsan som ökar dramatiskt, samt utökade resurser inom sjukvården. Utbilda personalen inom hbtq+perspektivet, för ett bättre bemötande inom Region Skåne och sjukvårdsenheterna. 
Jobba för ett jämlikt, jämställt och inkluderande samhälle. Oavsett vilken målgrupp du tillhör! 

Stockholms län


Victor Harju (s)

Namn:  Victor Harju
Plats på valsedlar: Plats 2 Stockholms läns Landsting
Ålder: 27
Bostadsort: Järfälla, Stockholms Län
Sysselsättning: Pressekreterare åt regeringen
Partiuppdrag: Landstingspolitiker och kandidat till Stockholms Läns Landsting
Hbtq-eptitet: Bög

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Ge Venhälsan tillräckligt med pengar och ett bättre uppdrag! Det måste bli lättare att få en tid och politiken måste se till att de kan göra sitt uppdrag utan begränsningar. Det har varit besparingskrav och nu har de fått ett tak på hur många besök de får ta emot. Så när Venhälsan i slutet av året når upp till taket ska de helst inte behandla fler och säga att vi ska gå någon annanstans. Så kan vi inte ha det. Venhälsan är galet viktig för vår grupp, då måste de också få bättre förutsättningar att göra sitt jobb.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Tre saker. Personalen i vården måste få bättre arbetsvillkor, löner och mer makt över sina scheman så att bland annat sjuksköterskorna vill jobba i vården och åt landstinget. Pendeltågen behöver börja gå senare på kvällar och hela nätter på helger som tunnelbanan gör. Och så behöver vi städa upp efter moderaternas haveri kring Nya Karolinska sjukhuset.


Arne Öberg (s)

Namn: Arne Öberg
Plats på valsedlar: Kommunvalet Solna, plats 1
Ålder: 50
Bostadsort: Solna
Sysselsättning: Kommunalråd
Partiuppdrag: Gruppledare för S i Solna
Hbtq-epitet: Bög

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Att HBTQ-frågor blir en naturlig del av stadens alla verksamhetsområden. Vi ska vara en bra arbetsgivare. Vi ska ha bra och jämlik verksamhet och ständigt motverka alla former av diskriminering.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att alla barn ska klara skolan i Solna. Idag lämnar 27,1 % skolan utan betyg i alla ämnen i årskurs 9. Vi vill även bygga hyresrätter. Solnas ensidiga byggnation av bostadsrätter bidrar till en mer segregerad region. Hyresrätten är helt central för att unga ska kunna flytta hemifrån.


Björn Andersson (s)

Namn: Björn Andersson
Plats på valsedlar: Kommunfullmäktige i Nacka på 19 plats
Ålder: 51
Bostadsort: Älta, Nacka
Sysselsättning: Lärare
Partiuppdrag: Sitter idag i Nackas Socialnämnd. Sekreterare i Ältas Socialdemokraternas styrelse.
Hbtq-eptitet: Bisexuell 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag ska driva frågor som berör alla HBTQ på alla plan och som jag alltid gjort. Det handlar om att även förvalta de rättigheter som finns.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
–.

Stockholm stad


Ulrika Palm (s)

Namn: Ulrika Palm
Plats på valsedlar: Plats nr 7 på Socialdemokraternas lista Västra Söderort till landstingsfullmäktige i Stockholms län
Ålder: 46 år
Bostadsort: Liljeholmen, Stockholm
Sysselsättning: Arbetar som undervisningsråd på en myndighet med skolutveckling
Partiuppdrag: Aktiv medlem och tidigare ordförande i HBT Socialdemokrater
Hbtq-eptitet: Flata

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den enskilt viktigaste HBTQ+frågan för mig att driva är verka för att öka den psykiska hälsan och förbättra hälsan inom gruppen HBTQ+personer. De flesta av oss har god hälsa, men som grupp har vi HBTQ+personer i genomsnitt sämre hälsa än den övriga befolkningen. Vi möte fortfarande av fördomar och kränkningar både i samhället och inom vården. Det behövs flera åtgärder och mer forskning för att hälsan för oss i communityt ska förbättras. Det behövs också insatser för att vi aldrig ska behöva oroa oss eller fundera över hur vi ska bli bemötta eller om vi kan vara öppna när vi söker vård.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigaste allmänpolitiska frågan för mig är att stärka välfärden. Det ska inte spela någon roll i var du föd, vad dina föräldrar arbetar med eller vilken sexuell läggning du har. Du ska få en bra utbildning, sjukvård i toppkvalitet och möjligheter och förutsättningar att bygga ett bra liv.


Stian Raneke (s)

Namn: Stian Raneke
Plats på valsedel: Plats 3 i valkrets 3 Stockholms kommun
Ålder: 40
Bostadsort: Östermalm, Stockholm
Sysselsättning: Specialist- sjuksköterska inom anestesi
Partiuppdrag: Styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholm. Ordförande Östermalm-Gärdet. Ordförande S-sjuksköterskor.
HBTQ-epitet: Bi


Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?:
– Att stadens HBTQ-program, som vi antog förra året, implementeras ordentligt och inte bara blir en skrivbordsprodukt. Det är mycket viktigt då vi vet att den psykiska ohälsan är betydligt högre bland HBTQ+ personer än bland heterosexuella.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Villkor för vårdpersonal och framförallt sjuksköterskor. Ska vi klara av vårdens utmaningar måste sjuksköterskor vilja arbeta inom vård och omsorg. Då måste stad och landsting vara en modern och attraktiv arbetsgivare. 


Mattias Eriksson (s)

Namn: Mattias Eriksson
Plats på valsedlar: 5, Stockholms kommun, för Södermalm-Enskede
Ålder: 35 år
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Facklig politisk sekreterare
Partiuppdrag: Kandidat till Stockholms kommunfullmäktige. Tidigare landstingspolitiska uppdrag, fd ordförande HBT-S Stockholm
Hbtq-epitet: Bög

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Stärkt stöd till hbtq-föräldrar; reformera föräldrautbildningen för blivande adoptivföräldrar och se till att Stockholms stad, i samverkan med landstinget, fortsätter utveckla rådgivning- och stöd till regnbågsfamiljer i hela Stockholms stad. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Trygghetsfrågorna. Stockholm ska vara en stad där alla ska känna sig trygga att bo och leva, oavsett vart i staden man bor. Här behövs på kort sikt fler poliser men framför allt en politik som prioriterar jämlikhet och skapar förutsättningar för alla, oavsett bakgrund, att utvecklas och förverkliga sina liv. Fler fritidsgårdar och en bra skola för alla är i grunden det bästa medlet mot otrygghet.


Stefan Hell Fröding (s)

Namn: Stefan Hell Fröding
Plats på valsedel: Nr 5, Stockholms kommunfullmäktige, Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Ålder: 41 år
Bor: Stockholm, Klara
Sysselsättning: Pressekreterare på statlig myndighet
Hbtq-epitet: Bög

 Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Det viktigast är att vi jobbar för bättre psykisk hälsa hos hbtq-personer, särskilt unga. Vi behöver också arbeta med bemötandet av hbtq-personer inom den offentliga förvaltningen. Då behöver det säkerställas att det finns hbtq-kompetens på alla stadsdelsnämnder och alla kommunens förvaltningar. 

 Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– För mig handlar det det om skola, vård och omsorg av bästa kvalitet för alla. Därför är jag socialdemokrat. Och vi behöver göra det möjligt att ha fler vårdnadshavare än två.


David Persson (s)

Namn: David Persson
Plats på valsedlar: Plats 30, valkrets 6 i Stockholm Stad
Ålder: 23
Bostadsort: Akalla, Stockholm
Sysselsättning: Ombudsman
Partiuppdrag: Ordförande för HBT-S i Stockholm.
Hbtq-epitet: Bög

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigaste frågan jag kan driva när jag blivit vald är att säkerställa att det finns mötesplatser för unga HBTQ+ personer i hela staden. Genom att se till att kommunen tillgodoser behovet av trygga rum, kommer vi lyckas att minska den psykiska ohälsan och stärka individer i sitt identitetsskapande.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag är intresserad av att driva frågor som kommer stärka demokratin. Dels behöver vi som politiker skapa mötesplatser där människor kan mötas, oavsett bakgrund eller vem en är. Jag vill även att det ska bli lättare att engagera sig i civilsamhället och att trösklarna ska bli lägre för att kunna engagera sig.


Anton Jordås

Namn: Anton Jordås
Valsedel: plats 21 landstinget i Stockholm för socialdemokraterna, Södermalm-Enskede
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning/partiuppdrag: förbundssekreterare för Socialdemokratiska studentförbundet
Hbtq-epitet: bög

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Utöka venhälsans budget och hbtq-certifiera fler vårdcentraler

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Bättre arbetsvillkor för anställda inom sjukvården


Lennart Jäderkvist (s)

Namn: Lennart Jäderkvist
Valsedel: Plats 23, Landstinget valsedel Södermalm-Enskede
Ålder: 63 år
Bostadsort: Enskededalen
Sysselsättning: F.d Områdeschef
Partiuppdrag: Kandiderar till landstingsfullmäktige
Hbtq-epitet: Bög

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– HBTQ perspektiv med prioritering av äldres hälsa och psykisk ohälsa hos HBTQ personer.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– En utvecklad och tillgänglig primärvård i hela länet för HBTQ behov och specifikt äldre och multisjuka.


Ludvig Fahlvik (s)

Namn: Ludvig Fahlvik
Valsedel: Landstinget plats 14, valsedel Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan.
Ålder: 28 år
Bostadsort: Vårberg.
Sysselsättning: Jag är examinerad konstvetare samt bild- och designlärare, och jobbar nu heltid som slöjdlärare i trä och metall.
Partiuppdrag: Politiskt sitter jag sedan 2014 som ordinarie i Trafikplaneberedningen i Stockholms läns landsting samt som ersättare i landstingsfullmäktige.
Hbtq-epitet: Bög.

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigaste hbtq-relaterade frågan i landstinget handlar om att alla ska känna sig trygga i kollektivtrafiken och i mötet med vården. Införandet av fler lokaler för sprututbyte är också en viktig åtgärd för att strypa smittspridningen av infektionssjukdomar.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigaste allmänpolitiska frågan handlar om ökad jämlikhet och fördelningspolitik. Avgiftsfri tvångsvård är en självklarhet.

Skåne


Jenny Pernton (s)

Namn: Jenny Pernton
Plats på valsedlar: 6:e plats kommunfullmäktige Eslöv, 33:e plats Mellankretsen regionfullmäktige
Ålder: 38
Bostadsort: Eslöv
Sysselsättning: Butikschef Blomsterbergs Sängar
Partiuppdrag: Ordförande HBT-S Skåne distriktet, ledamot partistyrelsen Eslöv, ersättare kultur och fritids nämnden
Hbtq-epitet: Pan

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Trans hälsa, och hbtq+ skolungdomars rätt till stöd i skolan

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Flexibel skola där alla kan passa in och få rätt hjälp (främst barn/ungdomar med diagnos). Stöd och hjälp åt sjuka (är själv reumatiker)

Södermanlands län


Hans Ekström (s)

Namn: Hans Ekström
Plats på valsedlar: Första plats på socialdemokraterna Sörmlands riksdagslista
Ålder: 60 år ung
Bostadsort: Eskilstuna
Sysselsättning: Riksdagsledamot med kommunalrådsrutin, lärare till yrket
Partiuppdrag: Ordförande i socialdemokraterna Sörmland och ledamot i partistyrelsen,
Hbtq-epitet: Bög

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Det finns många, två väldigt viktiga saker är bättre regelverk för stjärnfamiljer och bättre regler för transpersoner.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?  
– Att vi får ett samhälle som håller ihop, med stärkt välfärd och ökad trygghet.

Värmlands län


Philip Botström (s)

Namn: Philip Botström
Plats på valsedlar: 7 till riksdagen för Socialdemokraterna i Värmland
Ålder: 27 år
Bostadsort: Karlstad
Sysselsättning: Förbundsordförande SSU
Partiuppdrag: – se ovan –
Hbtq-eptitet: homosexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att unga i skolan får mötas av vuxna med bättre kunskap om hbtq-frågor och ungas situation. Sex -och samlevnadsundervisningen och elevhälsan behöver exempelvis ha HBTQ-perspektiv. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att motverka den psykiska ohälsan bland unga här och nu genom att satsa på elevhälsan och barn-och ungdomspsykiatrin. Och jobba förebyggande mot psykisk ohälsa genom att satsa på trygga jobb, en jämlik skola och bostäder åt alla unga.  

Västerbottens län


Fredrik Stenberg (s)

Namn: Fredrik Stenberg
Plats på valsedlar: Riksdagslistan plats 5. Kommunfullmäktige, Skellefteå norra, plats 3
Ålder: 30 år
Bostadsort: Skellefteå
Sysselsättning: Ordförande i för- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun. Tjänstledig från mitt arbete som boendechef inom äldreomsorgen.
Partiuppdrag: Kommunpolitiker i Skellefteå kommun och ledamot av utbildningsdelegationen i Region Västerbotten.
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Ett öppnare och inkluderande samhälle för alla HBTQ-personer i Sverige. Eftersom vi har kommit en bit på vägen ska vi använda oss av våra erfarenheter och lyfta frågan om HBTQ-rättigheter i internationella sammanhang och stå upp för varje människas rätt att vara den som hen är.
Jag tror vägen till ett ännu öppnare och inkluderande samhälle mycket handlar om kunskap och bildning. Därför är jag positiv till och glädje med alla organisationer som på allvar tar tag i frågan och utbildar medarbetare och medlemmar i HBTQ-frågor. Och sist men inte minst ska frågan alltid vara aktuell i skolan.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Resurser till välfärden så att vi imorgon kan fördela Sveriges välstånd efter behov. Det behövs stora satsningar i både förskola, skola och äldreomsorg. Och att Norrbotniabanan byggs hela vägen! 

Västernorrlands län


Emil Nordfjell s)

Namn: Emil Nordfjell
Plats på valsedlar: 23 kommunlistan Örnsköldsvik Södra, 17 riksdag
Ålder: 19
Bostadsort: Köpmanholmen
Sysselsättning: Studerande
Partiuppdrag: SSU-ordförande i Örnsköldsvik
Hbtq-epitet: Queer

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att föra fram positionerna, öka friheten och rättigheterna för HBTQ+personer. Se till att alla kommuner blir bra HBTQ+kommuner genom att öka antalet mötesplatser och se till att alla vuxna i skolan får ökade kunskaper och förutsättningar att kunna ge hjälp och stöd till oss unga.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Ökad jämlikhet och trygghet, genom rättvis skola, jämlik vård, krafttag mot psykisk ohälsa och ambitiös klimatpolitik. En politik som svetsar samman Sverige. Vi måste gör allt i vår makt mot de som försöker splittra Sverige, de som förnekar klimathotet och vill backa banden för våra rättigheter. Då behöver vi både göra mer av det vi tror på, sätta hårt mot hårt, men jag tror lika mycket på att om vi säger nej till något så måste vi också ha ett ja. Detta ja är för mig ett jämlikhetsprojekt.

Västra Götaland


Mattias Nyström (s)

Namn: Mattias Nyström
Plats på valsedlar: Kommunvalet Borås, valkrets 2, plats 23.
Ålder: 27
Bostadsort: Borås
Sysselsättning: lärare mellanstadiet
Partiuppdrag: kassör HBT-socialdemokrater Borås Sjuhärad.
Hbtq-epitet: Bisexuell 

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att alla offentliga kommunägda toaletter ska va könsneutrala.  

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen i Borås stad. 


Urban Åkervall (s)

Namn: Urban Åkervall
Plats på valsedlar: Kommunalvalet Borås, valkrets 2 plats 27
Ålder: 48
Bostadsort: Borås
Sysselsättning: stödassistent
Partiuppdrag: Ledamot HBT S Borås Sjuhärad
Hbtq-epitet: 
Bög

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– HBTQ kunskap hos all personal som jobbar med människor.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– HBTQ är skäl för uppehållstillstånd och VAB tom 16 år.


Andreas Hector (s)

Namn: Andreas Hector
Plats på valsedlar: Nr 5 på Socialdemokraternas lista för Göteborg till Västra Götalandsregionen
Ålder: 32
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare
Partiuppdrag: Regionfullmäktige och sjukhusstyrelsen för NU-sjukvården
Hbtq-epitet: Homosexuell 

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Psykisk ohälsa kopplat till transpersoner.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– En mer jämlik vård och en mer effektiv vård genom digitalisering. 

Örebro län


Joakim Carlsson (s)

Namn: Joakim Carlsson
Plats på valsedel: Plats 4 på Landstingslistan Örebro-Lekeberg
Ålder: 36 år
Bostadsort: Örebro
Sysselsättning: Ombudsman på fackförbundet Seko
Partiuppdrag: Styrelseledamot, Örebro Arbetarekommun. Ledamot, Regionfullmäktige. Ersättare, Regionstyrelsen. Ledamot, Nämnden för regional tillväxt
Hbtq-epitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Samverkan mellan den regionala vården och skolornas elevhälsa ska stärkas för att på ett bättre sätt ta hand om elever som lider av psykisk ohälsa. Förstärka kompetensen om könsdysfori och stärka stödet till dessa personer. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att verka för en bättre folkhälsa i hela länet genom bättre möjligheter till egen försörjning och stärkt välfärd.


Jan-Eric B Norman (s)

Namn: Jan-Eric B Norman
Plats: 42, landstingslistan Örebro-Lekeberg, 59 kommunfullmäktigelistan Örebro Norra
Ålder: 54
Bostadsort: Örebro
Sysselsättning: Föreläsare och utbildare HBTQ -frågor
Partiuppdrag: Ledamot i nämnden för funktionshindrade
HBTQ -epitet: Homosexuell man

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigaste sakfrågan för mig är att arbeta med värdegrundsfrågor. 
Jag vill nå fram till en värld där vi alla är lika mycket värda och respekteras för det.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Och att det inte ska vara avgörande när du berättar om din sexuella läggning för migrationsverket.

Östergötlands län


Peter Frejhagen (s)

Namn: Peter Frejhagen
Plats på valsedlar: 6:e plats på kommunlistan Ödeshög, 17:e plats på landstingslistan Östergötland, 31:a plats på riksdagslistan Östergötland
Ålder: 44 år
Bostadsort: Trehörna, Ödeshögs Kommun
Sysselsättning: Verksamhetsledare ABF Östergötland
Partiuppdrag: Distriktsordförande HBT-Socialdemokraterna Östergötland. Studieorganisatör Socialdemokraterna Ödeshög
Hbtq-epitet: Bög

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– När det kommer till kommunpolitiken så handlar det om att skola, vård och omsorg måste klara av att möta personen utifrån den verklighet som personen befinner sig i. Det betyder att vi måste utbilda alla kommunanställda i hbtq-kompetens. Skolans personal måste klara av att ha ett normkritiskt förhållningssätt till sina pedagogiska insatser, Vårdcentralens personal måste kunna se bortom normer och inte ta för givet hur den man möter lever sitt liv och hemtjänstpersonal måste klara av att möta sina brukare utifrån deras egna livsval. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Vi måste dels klara av att öka bostadsbyggandet i kommunen. Vi är en liten glesbygdskommun där byggandet blir en direkt kostnad då marknadsvärdet inte överstiger byggkostnaden och därför blir det ett politisk beslut att ändå bygga. Detta kommer jag arbeta för att Ödeshögs Kommun omgående sätter igång med.

Centerpartiet

Rikslistan


Fredrick Federley (c)

Namn:  Fredrick Federley
Plats på valsedlar: Centerpartiets Rikslistan (2a)
Ålder: 40
Bostadsort: Björbo, Dalarna
Sysselsättning: Europaparlamentariker
Partiuppdrag: Andre vice ordförande i Centerpartiet
Hbtq-eptitet: homosexuell/bög

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den absolut viktigaste HBTQ-frågan som behöver drivas i riksdagen är värdmödraskap. Det är förkastligt att Sverige fortsätter att inte ge HBTQ-personer och andra som lever utanför tidigare snäva normer rätten till sin egen familj. Även deras barn har rätt till samma juridiska skydd som andra. Nu måste vi framåt för en modernare familjelagstiftning och värdmödraskap

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigaste allmänpolitiska frågan är klimatet och att Sverige till år 2040 ska vara fritt från nettoutsläpp. Hur vi lyckas minska våra klimatutsläpp är vår tids ödesfråga. Läget är allvarligt och det krävs kraftfulla åtgärder, över hela världen såväl som i Sverige med vattenbrist, torka, rekordvärme och skogsbränder.  

Dalarnas län


Gustav Tällberg (c)

Namn: Gustav Tällberg
Plats på valsedlar: Plats 6 Vansbro kommun
Ålder: 22 år
Bostadsort: Vansbro, Dalarna/Uppsala, Uppsala län
Sysselsättning: Student
Partiuppdrag: Kandidat till kommunfullmäktige i Vansbro kommun
HBTQ+-epitet: Homo

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– De unga är Sveriges och Vansbros framtid. Hur de ser på samhället nu kommer att forma hur de blir som individer sedan. Jag vill därför arbeta för en bättre miljö i skolorna för alla HBTQ+-elever, både så att de slipper alla former av diskriminering och annan nedsättande behandling, men också att de känner sig mer inkluderade i undervisningen. Det långsiktiga arbetet är viktigt.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag brinner för en bra miljö. Jag vill ta tillvara på människors engagemang för att skapa förutsättningar för en bra miljö. Det ska vara lätt att göra rätt! Återvinningscentralerna ska vara trygga platser. Det insamlade organiska avfallet ska hanteras effektivt och omvandlas till biobränsle. Fossilfri tanknings-/laddinfrastruktur ska byggas ut. Det ska vara enkelt att driva klimatsmarta företag.

Jämtlands län


Thomas Andersson (c)

Namn: Thomas Andersson
Valsedlar: plats 6 Region Jämtland Härjedalen, Plats 13 Östersunds kommun, Plats 20 Riksdagen Jämtland
Ålder: 46 år
Bostadsort: Fåker, Östersunds kommun
Sysselsättning: Företagare och förtroendevald
Partiuppdrag: Ledamot i Regionstyrelsen, Vice ordförande länstrafiken och Norrtåg AB, Ledamot i Europarådets kongress
HBTQ-epitet: Gay

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att bemötandet i vård och offentlig verksamhet ska bli bättre. Vi ska inte behöva komma ut varje dag som homosexuell när vi pratar med myndigheter! Ja vill att vården ska vara jämlik och till exempel blodgivningen ska vara lika för alla.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Som kandidat i regionen vill jag e ett nytt ledarskap som flyttar makten över våra vardagsfrågor till oss själva. Vi ska kunna bestämma vilken läkare vi ska lista oss på och va vi ska få vår vård. Jag vill ha en modern och tillgänglig kollektivtrafik och en miljöpolitik som gör det enklare för oss att vara miljövänlig.


Sol Vikström (c)

Namn: Sol Vikström
Valsedlar: plats 10 Östersunds kommun, plats 15 riksdag
Ålder: 38 år
Bostadsort: Frösön
Sysselsättning: Transmedia producent och Digital strateg.
Partiuppdrag: Vice ordförande kretsstyrelsen Östersund.
HBTQ-epitet: bisexuell.

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag vill arbeta för att ge unga personer som på olika sätt avviker från normen en egen röst och långsiktig plats i grundskolan, på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Lärarkåren och sjukvården behöver hbtq+ certifieras.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag vill driva en framtidsinriktad, evidens- och forskningsbaserad politik. Brinner för barn och ungas rättigheter och psykiska hälsa, miljö och teknik, samhällets pågående digitalisering, kultur och småföretagande.

Malmö kommun


Charlotte Bossen (c)

Namn: Charlotte Bossen
Plats på valsedlar: #1 Region Sydvästkretsen, #2 Malmö kommun, #6 Riksdagslistan Malmö kommun
Ålder: 31
Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Statstjänsteman
Partiuppdrag: Vice ordförande, Centerpartiet i Malmö
Hbtq-eptitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Mycket behöver göras för att stå upp för HBTQ-personers rättigheter. Alla människor, oavsett vem de älskar eller vilken könsidentitet de har ska ha samma rättigheter. Varje människa är lika mycket värd. Jag anser att det politiskt behövs en mer målmedveten politik som står upp för alla människors lika värde. Jag vill bland annat se ökade resurser till rättsväsendet för att säkerställa att de som begår hatbrott döms för det, skärpa lagen för hedersbrott och ändra definitionen av hatbrott.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågor du kommer driva om du blir vald?
– Malmö och Sverige är fantastiskt. Många har det bra, men inte alla. Malmö och Sverige är delat. Jag vill se ett samhälle där alla har samma förutsättningar. Därför vill jag se bättre insatser för att få ut folk i jobb, för kortare köer till sjukvården och för att alla skolor ska leverera bra resultat. Jag  vill också se tryggare gator och torg, då behöver vi både bli bättre på att jobba med att förebygga brott och med att skapa trygghet på plats.


Peter Olsson (c)

Namn:  Peter Olsson
Plats på valsedlar:  Plats 17, riksdagslistan i Malmö
Ålder: 39
Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare
Partiuppdrag: Sammankallande i valberedning för Centerpartiet i Vellinge
Hbtq-eptitet: Homosexuell/Bög/Gay

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att den ”tillfälliga” asyllagstiftning som infördes 2016 helt avskaffas och att Sverige återgår till permanenta uppehållstillstånd och att Migrationsverket blir bättre på att intervjua och utreda HBTQ-personer som söker asyl. Till exempel måste frågorna som ställs vara relevanta och de som utför dessa intervjuer måste HBTQ-certifieras.
Jag vill verka för att Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer
Att män som har sex med män ska få lämna blod på samma villkor som alla andra.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Klimatet. I särklass den viktigaste frågan. För den handlar om vår överlevnad. Jag vill driva en offensiv klimatpolitik som sätter resultaten främst, som till exempel arbeta för att vi ska införa minusutsläpp (dvs. ta bort koldioxid ut atmosfären) och att Sverige ska bli fritt från nettoutsläpp.

Norrbottens län


Jimmy Johansson (c)

Namn:  Jimmy Johansson.
Plats på valsedlar: Plats nummer 17 Kiruna kommun.
Ålder: 30 år.
Bostadsort: Kiruna.
Sysselsättning: Fritidspedagog, ordförande i Kiruna Pride.
Partiuppdrag: Kommunfullmäktigekandidat.
Hbtq-eptitet: Homosexuell. 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Fördomar och hat gentemot hbtq-personer handlar i grunden om okunskap. För att motverka att vi bit för bit förlorar den frihet vi i dag uppnått så behöver vi aktivt arbeta för att sprida kunskap. Jag anser att en naturlig plattform för detta är skolan. Vi ska på ett övergripande sätt utbilda både lärare, fritidspedagoger och elever i frågor som rör allas lika rätt och värde – detta bör ske redan i de lägre årskurserna och sedan följa eleverna likt en röd tråd under hela skolgången.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Psykisk ohälsa är fortfarande ett stigmatiserat ämne, både bland yngre och äldre. Samtidigt visar studier att fler och fler i vårt samhälle drabbas. Vi behöver prata mer öppet om ångest, depression och de olika psykiska åkommor som kan drabba en människa. Psykisk ohälsa ska bli lika naturligt att söka hjälp för som ett brutet ben. Tiden från en första kontakt med sjukvården till att få träffa en kurator eller psykolog ska inte behöva ta veckor (eller ens dagar). Vid ”lättare” psykisk ohälsa kan onödiga omvägar via läkare och remisser skippas.

Skåne län


John Lager (c)

Namn: John Lager
Plats på lista: Lunds kommunfullmäktige nr 12 & Regionkandidat Skånemellan nr 16
Ort: Lund
Ålder: 41år
Yrke: Arbetsledare

Politiska uppdrag: Vård och omsorgsnämnden, Habostyrelsen. Inom Centerpartiet: Vice ordförande i Lunds Centerkrets och ansvarig för Centerpartiet Skånes HBTQ nätverk
HBTQ – epitet: Homosexuell/bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Vikten av att Kommun och Region aktivt jobbar med HBTQ kunskap utifrån bemötande och respekt för var människa. Psykisk ohälsa inom HBTQ gruppen är viktigt att fånga upp i ett tidigt skede. Alla som vill ska kunna bli blodgivare, samma regler bör gälla för karenstid.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Trygghet, hälsa och mångfald.


Johan Vesterlund (c)

Namn:  Johan Vesterlund
Plats på valsedlar:  3:a till Helsingborgs kommun, 9:a till riksdagen för Skånes västra valkrets
Ålder: 22 år
Bostadsort: Helsingborg
Sysselsättning: Lärarstudent
Partiuppdrag: Ledamot, Beredningen för livskvalitet samt Ersättare, Miljönämnden
Hbtq-eptitet: Homosexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Fler lärare måste utbildas i HBTQ-frågor så att varje elev blir bemött med respekt samtidigt som HBTQ-frågorna lyfts kontinuerligt i undervisningen. Det ökar tryggheten för unga HBTQ-personer och skapar ett mer tolerant samhälle, både idag och för framtiden. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Satsa på skolan genom fler lärare, mindre klasser och mer personal som avlastar lärarna. På så sätt skapar vi en bra skola som bygger ett bra samhälle för framtiden och där varje elev får chansen på riktigt. 

Mer måste också satsas för att ställa om till ett grönare samhälle mer förnybar energi, bättre laddmöjligheter för elfordon, fler och bredare cykelvägar och en kollektivtrafik som gör att fler kan ställa bilen.

Stockholms stad


Gustav Hemming (c)

Namn:  Gustav Hemming
Plats på valsedlar:  1:a på landstingslistan i valkretsarna 1-6 i Stockholms län.  Det är alltså i hela Stockholms kommun.
Ålder: 45 år
Bostadsort: Lilla Essingen, Stockholm
Sysselsättning: Miljö- och skärgårdslandstingsråd
Partiuppdrag: Vice ordförande i Centerpartiet i Stockholms stad.
Hbtq-eptitet: Bög.

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– När regeringen skär ner bidragen och försvagar arbetet mot sexuellt överförda sjukdomar (STD) behöver landstinget skala upp med en samlad strategi för att minska smittspridningen. Jag vill stärka VEN-hälsan och göra den till navet för det preventiva arbetet för män som har sex med män i hela Stockholms län. Det är också särskilt viktigt att slå vakt om en hållbar antibiotikaanvändning så att vi inte står värnlösa mot antibiotikaresistenta STD.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Bygga ut kollektivtrafiken och de regionala cykelstråken för att minska klimatpåverkan och trängselkaoset i Stockholmsregionen. Vi vill starta 8 nya pendelbåtslinjer, ta krafttag för att stombussarna ska komma fram i Stockholms trängsel och fortsätta utbyggnaden av tunnelbana och nya bostäder. Men allra viktigast är att försvara Stockholmsregionens öppenhet mot Sverigedemokraterna och övrig extremhöger. 

Jonas Ekström (c)

Namn: Jonas Ekström
Plats på valsedlar: Centerpartiet, riksdagslistan Stockholms stad nr 15.
Ålder: 43
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Läkare
Partiuppdrag: Inga.
Hbtq-eptitet: Gay/bög.

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
-Att uppdatera föräldraförsäkringen så att det blir möjligt för fler personer än barnets vårdnadshavare att dela på föräldraledigheten.
-Att tillåta altruistiskt värdmödraskap i Sverige.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
-En trygg och jämlik vård i hela landet! Svensk sjukvård har fantastiska medicinska resultat på många områden. Tyvärr är tillgängligheten inte alltid lika bra, och det skiljer sig mycket mellan olika delar av landet. En viktig orsak är sjuksköterskebristen. Vi måste stimulera fler att vilja bli sjuksköterska, stanna kvar i yrket och vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Vi föreslår därför bl a en examenspremie för sjuksköterskor på 60000 kr samt lön under specialistutbildningen.


Rebecka Pershagen (c)

Namn: Rebecka Pershagen
Plats på valsedlar: 9 på landstingslistan för Stockholm (Bromma/Kungsholmen), 13 på kommunlistan för Stockholm (Bromma/Kungsholmen), 28 på riksdagslistan för Stockholm (Stockholms kommun)
Ålder: 32
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Konstnär
Partiuppdrag: F.d styrelseledamot i CUF Stockholm, sjöng även vallåten 2014
Hbtq-epitet: Bisexuell, polyamorös

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– HBTQ-frågor genomsyrar hela mitt politiska engagemang. Från fler legala vårdnadshavare för barn, bättre transvård, blodgivning gällande homosexuella män, suicidprevention (där HBTQ-personer i många lägen är överrepresenterade i statistiken gällande självmordsförsök) till ständigt arbete i vården kring psykisk ohälsa.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska fråga du kommer driva om du blir vald?
– Barn och ungas psykiska ohälsa, korta vårdköerna till BUP, minska stigmat kring psykisk ohälsa.

Stockholms län


Per Pettersson (c)

Namn: Per Pettersson
Plats på valsedlar: Plats 13 till Solnas kommunfullmäktige
Ålder: 36 år
Bostadsort: Frösunda, Solna
Sysselsättning: Kommunikatör
Partiuppdrag: Ledamot i Solnas internationella kommitté, inga partiinterna uppdrag
HBTQ-epitet: Gay cis-man

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Ett av de områden där kommunen kan göra stor skillnad är inom skolan. Jag vill att våra skolor ska bli bättre på hbtq+-frågor. Det handlar dels om satsningar på exempelvis god sexualundervisning, men också att skolan genom skolhälsovården ska kunna hantera den psykiska ohälsan bland unga hbtq+-personer. Dessutom vill vi i Centerpartiet Solna att alla som arbetar för Solna stad ska genomgå utbildning på hbtq+-området, så att alla kan få ett bra bemötande i stadens verksamheter. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Förutom mitt fokus på ett Solna för alla, som förutom hbtq+-personer inkluderar t.ex. tillgänglighet oavsett funktionsvariationer, etnicitet, religion osv, så har jag ett fokus på mångfald även på kultur- och fritidsområdet. Jag är aktiv scout och tycker att vi i Solna behöver bli ännu bättre på att uppmärksamma och ge goda förutsättningar även för fritidsintressen som inte ligger inom idrottens område. Jag är också fotograf och engagerad i en amatörteaterförening, plus att jag bor tillsammans med en konstnär, vilket gör att jag vill lyfta kulturen ytterligare. Vi i Centerpartiet i Solna föreslår bland annat att det ska skapas en kulturscen i Solna under kommande mandatperiod.


Daniel Sunesson (c)

Namn:  Daniel Sunesson
Plats på valsedlar:  4 Stockholms läns landsting i Stockholm kommun
Ålder: 39
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Bank
Partiuppdrag: Landstings- och kyrkopolitik i Stockholm
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Allas lika rätt till service och upplevd bemötande inom sjukvård och kollektivtrafik samt som arbetstagare i SLL oavsett sexuell läggning.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att sjukvården är nära, tillgänglig och aktivt bemötande när den uppsöks. Det handlar om att nyttja teknik, digitala tjänster såsom att sjukvårdens organisation är decentraliserad och finns över hela länet så att den blir tillgänglig. Men också att anpassa tillgänglighetstider så att du och jag kan uppsöka sjukvården utifrån våra behov.


Tomas Selin (c)

Namn: Tomas Selin
Plats på valsedlar: #5 på kommunlistan i Huddinge. #32 på riksdagslistan i Stockholms län
Ålder: 30
Bostadsord: Huddinge
Sysselsättning: Lärare
Partiuppdrag: Vice ordförande i Gymnasienämnden, Huddinge. Styrelseuppdrag i Huddinge-kretsen, och Centerpartiets HBT-nätverk
Hbtq-epitet: Homosexuell/Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer att driva om du blir vald?
– Att stärka elevhälsan. Den psykiska ohälsan bland unga hbtq-personer är fortfarande en akut fråga, och vi måste stå rustade med både kunskap och resurser inom elevhälsan. Alla unga ska känna sig trygga i skolan, och de ska veta att det finns hjälp att få.
I rikspolitiken måste vi ta itu med både familjepolitiken, asylpolitiken, och att också pojkar ska få HPV-vaccin. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Vi ska gå framåt för att varje ung person ska få både stöd och utmaningar för att lyckas i skolan. Lärare och rektorer få makten att sätta in de insatser som de vet hjälper och utmanar. För mig är valfriheten viktig, så att alla unga får välja en bra skola.Kulturen och föreningslivet är två viktiga pusselbitar för att bygga ett demokratiskt samhälle där människor möts, får växa, och engageras.


Stefan Bergström (c)

Namn:  Stefan Bergström
Plats på valsedlar:  1:a på kommunvalsedeln Sundbyberg och 1-6 landstingsvalsedlarna i Stockholms län
Ålder: 53
Bostadsort: Sundbyberg
Sysselsättning: Stadsmiljö- och exploateringskommunalråd
Partiuppdrag: Gruppledare för C i Sundbyberg
Hbtq-eptitet: Bög 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer att driva om du blir vald?
– Fortsätta HBTQ-certifieringen av Sundbybergs stads och landstingets verksamheter samt tydligt stå upp för att motverka alla former av intolerans.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att fortsätta utveckla Sundbyberg till en öppen, urban och klimatsmart stad och att fortsätta bygga ut tunnelbana och pendelbåtar.


Anthon Gyllensten (c)

Namn: Anthon Gyllensten
Plats på valsedlar: 6 på kommunlistan; Haninge Kommun, plats 14 på landstingslistan; Stockholms län, 17 på riksdagslistan; Göteborg samt plats 27 på riksdagslistan; Stockholms län
Ålder: 27
Bostadsort: Haninge
Sysselsättning: Tjänsteperson 
Partiuppdrag: ledamot i kretsstyrelsen, ersättare i socialnämnden i Haninge 

Hbtq-epitet: Homosexuell 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– En viktig hbtqai+fråga för mig är att fortsätta stärka vårt skydd och ställning i samhället. När mörka krafter vill försämra vardagen för oss hbtqat+personer måste vi politiker stå pall och försvara människans rätt att vara som hen är, oavsett Hur hen är. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska fråga du kommer driva om du blir vald?
– För mig är det viktigt att vi stärker skyddet i diskrimineringsgrunderna, det är för enkelt att inte dömas för hatbrott idag inte minst på grund av yttrandefrihet. Därför måste det bli olagligt att medverka eller organisera sig i våldsbejakande organisationers verksamheter. Än värre är det när sådana organisationer har hatsbrottsmotiv.

Västerbottens län


Tobias Gillberg (c)

Namn:  Tobias Gillberg
Plats på valsedlar:  Riksdag 14, Landsting Västerbottens läns södra 3, Umeå kommun centrala och omland 26
Ålder: 31
Bostadsort: Umeå
Sysselsättning: Rekryterare
Partiuppdrag:
Hbtq-eptitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer att driva om du blir vald?
– Breddad och fördjupad HBTQ certifiering av vårdgivare. Kunskapen ska finnas på fler ställen än i Umeå och HBTQ personer skall bli bättre bemötta. Det tjänar vi alla på.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– För ett stort län som Västerbotten står utvecklingen av digitalisering inom hälso- och sjukvården högt upp på min prioriteringslista. Den digitala vårdcentralen i din ficka borde finnas nu och visst vore det rimligt att år 2018 kunna göra fler ärenden digitalt? Framtiden är här och kan inte vänta för landstiget!


Namn:  Pär Brubäcken
Plats på valsedlar:  Kommunfullmäktige Skellefteå, plats 6 på listan
Ålder: 48
Bostadsort: Skellefteå
Sysselsättning: Gymnasielärare
Partiuppdrag: kassör i kretsen
Hbtq-eptitet: bög. 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer att driva om du blir vald?
– I kommunen, framför allt att barn och unga kan få vara den de är och få stöd i detta om de behöver.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Skolan och landsbygdsfrågor .


Feministiskt initiativ

Rikslistan


Gita Nabavi (Fi)

Namn:  Gita Nabavi
Plats på valsedlar:  2, Riksdagen
Ålder: 36 år
Bostadsort: Hägersten
Sysselsättning: Projektledare, IT
Partiuppdrag: Partiledare
Hbtq-eptitet: bi & queer

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att byta ut äktenskapsbalken till en samlevnadsbalk som tryggar alla familjebildningar ett likvärdigt juridiskt och ekonomisk skydd i lagen. Att förenkla processen för att ändra juridisk könstillhörighet utan krav på utredning eller fysiska ingrepp och därmed särskilja den juridiska och den medicinska processen för könskorrigering.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att vi ska efterleva de FN konventioner som vi undertecknat i synnerhet konventionen för mänskliga rättigheter och barnrättskonventionen i vår asyllagstiftning dvs. återinföra permanenta uppehållstillstånd som norm, möjliggöra familjeåterförening och allmän amnesti för de barn och unga som väntat länge. Att säkerställa en snabb klimatomställning genom konsumtionsmål som ser till vår globala konsumtion, skatteväxling för att förenkla för människor att göra klimatsmarta val och omrusta försvaret för att bemöta vår tids stora hot, klimathotet. Att sluta sälja vapen, vilket utarmar andra länders ekonomiska utrymme för sociala reformer. Att säkerställa allas ekonomiska självständighet genom jämställda löner, trygga arbetsvillkor, individualiserad föräldraförsäkring, arbetstidsförkortning och pensioner som går att leva på.


Aino Gröndahl (Fi)

Namn:  Aino Gröndahl
Plats på valsedlar:  12, Riksdagen
Ålder: 31
Bostadsort: Uppsala
Sysselsättning: Asylrättsjurist för hbtq-personer på RFSL
Partiuppdrag: Migrations- och asylpolitisk talesperson

Hbtq-eptitet: Jag har träffat och varit i relationer med för många olika personer med olika identiteter för att sätta EN etikett på mig själv! Jag jag t.ex. kalla mig själv lesbisk om jag blir kär i en person jag först uppfattar som kvinna, men själv identifierar sig som man och genomgår könsbekräftande behandling? Vilka identitetsbegrepp jag använder för att beskriva mig själv har varierat över tid, och jag ser inte min egen identitet som statisk, den utvecklas och kompletteras med nya termer och begrepp för att beskriva identitet som jag introduceras för av nya människor jag möter och har relationer med. Det bäst beskrivande begreppet över tid blir därför ”queer”!

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag kandiderar till riksdagen och om F! kommer in, så är den viktigaste och en av de mest akuta hbtq-politiska frågorna som jag kommer att driva, hbtq-flyktingars rätt till skydd i Sverige. Hbtq-asylsökande som har rätt till skydd utvisas idag till länder där de straffas med allt från fängelsestraff till kroppsstraff, dödsstraff och lynchning av befolkning. Den tillfälliga begränsningslagen har gjort hbtq-asylsökandes situation ännu mer rättsosäker – hbtq-flyktingars skyddsbehov är varken tillfälligt eller övergående, därför måste permanenta uppehållstillstånd vara huvudregel!

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag kommer att driva att Sverige återgår till en mer human asyl- och migrationspolitik, att den tillfälliga begränsningslagen blir just tillfällig. Permanenta uppehållstillstånd måste återinföras som huvudregel, och de prövande myndigheterna måste ges förutsättningar för att göra rättssäkra juridiska bedömningar. Hur bl.a. afghanska ungdomar och hbtq-personer har behandlats och (fel)bedömts är skamligt för Sverige, och de ska inte utvisas på grund av bristfälliga trovärdighetsbedömningar, långa väntetider eller missbedömningar av vilka länder som är ”säkra”.

Norrbottens län


Malin Järvinen (Fi)

Namn: Malin Järvinen
Plats på valsedlar: #3 på Feministiskt initiativs lista till kommunvalet i Kiruna
Ålder: 32
Bostadsort: Jukkasjärvi
Sysselsättning: Taxichaufför
Partiuppdrag: Ordförande i den lokala partiföreningen samt ledamot i Kiruna kommuns Kultur- och utbildningsnämnd.
Hbtq-eptitet: Lesbisk

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Normkritik i förskola och skola.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att vi anställer ett barnombud i kommunen för att säkerställa att barnkonventionen uppfylls.

Skåne region


Kicki Myrberg (Fi)

Namn:  Kicki Myrberg
Plats på valsedlar:  1 namn på F! Skånes regionlista
Ålder: 62 år
Bostadsort: Hörby
Sysselsättning: vårdbiträde/journalist
Partiuppdrag: Ordförande i F! Skåne
Hbtq-eptitet: flata

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att all utbildning om HBTQ i skola, vård och offentliga institutioner ska hållas av brukarorganisationerna själva.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att synliggöra och bemöta den strukturella rasism som drabbar allt fler när rasismen normaliseras. Att erkänna och motverka de hinder, de hot och det hat som drabbar alltfler människor, som bryter mot normen. Kärlek och rättvisa är svaren!


Joakim Månsson Bengtsson (Fi)

Namn: Joakim Månsson Bengtsson
Plats på valsedlar: Lunds kommun plats 7. Region Skåne plats 3. Riksdagen plats 43
Ålder: 25
Bostadsort: Lund
Sysselsättning: Pressekreterare
Partiuppdrag: ersättare i partistyrelsen
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigaste frågan är att var än HBTQIA+personer kommer i kontakt med välfärden ska en behandlas och bemötas korrekt och för det krävs kunskap. Därför behöver vi på alla beslutsfattande nivåer HBTQ-certifiera/HBTQ-diplomera eller på likartat sätt utbilda chefer och medarbetare i alla kommunala och statliga verksamheter. Jag ser skolan som prioriterad. Idag förlorar vi ungdomar på vägen till vuxenlivet på grund av mobbning, diskriminering och fel bemötande. Det är oacceptabelt att den psykiska ohälsan är så utbredd bland unga HBTQIA+personer och åtgärder måste sättas in nu för att stoppa detta.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag brinner för mänskliga rättigheter. Att säkerställa att vårt löfte som Sverige genom undertecknandet av FN:s konvention om de mänskliga rättigheter hålls. Jag har arbetat i flera år, både politiskt och inom ideell sektor, med att hämma lidande och ge förutsättningar för EU-medborgare som lever i utsatthet i Sverige att lämna fattigdomen och få jobb och bostad. Jag kommer göra allt jag kan för att hindra ett tiggeriförbud och för att upprätta härbärgen och samhällsguidning där behovet finns, så att fler familjer kan få framtidstro och hoppet åter. Vi vet från Lunds och Gotlands arbete att det funkar. Ekvationen en är enkel, härbärge + samhällsguidning = fattigdomsbekämpning, jobb och bostad. Nu är det dags att kopiera de beprövade metoderna som fungerat och klistra in över Sverige.


Sanne Pettersson (Fi)

Namn: Sanne Petersson
Plats på valsedlar: Nummer 11 på F! Malmös kommunlista
Ålder: 28
Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Arbetssökande
Partiuppdrag: Kandidat till kommunfullmäktige
Hbtq-epitet: Bisexuell och genderqueer

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att HBTQ-perspektivet ska genomsyra alla beslut som tas och alla utredningar som görs.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Se till att varje skola har ett fungerande elevhälsoteam (kurator, skolsköterska, psykolog, diskrimineringsombud) och att dessa har kunskap om och tillämpar normkritik i sitt arbete.

Stockholm


Sissela Nordling Blanco (Fi)

Namn:  Sissela Nordling Blanco
Plats på valsedlar:  Nr 2 på Stockholms kommunlista
Ålder: 30 år
Bostadsort: Skärholmen, Stockholm
Sysselsättning: Ordförande i rådet för mänskliga rättigheter
Partiuppdrag: Kommunpolitiker i Stockholms stad
Hbtq-eptitet: queer

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald:
– Under de fyra år jag varit med och styrt har Stockholm gjort historiskt mycket för att stärka hbtq-rättigheterna i staden. Det är ett arbete jag vill fortsätta med genom att göra verklighet av stadens nya hbtq-program, skapa ännu fler mötesplatser för unga hbtq-personer, inrätta hemtjänst med hbtq-profil och ett skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Jag vill även se fortsatt arbete med kompetenshöjning kring hbtq genom stadens egna diplomering och en särskild satsning mot hatbrott.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att bryta segregationen genom att satsa på barn och unga samt skapa vägar in i arbete för de står längst från arbetsmarknaden, ofta nyanlända kvinnor. Egen försörjning är en förutsättning för att få makt över sitt eget liv. Jag vill också införa ett kommunalt förbud mot uthyrning av kommunal mark till nazister. 


Jasminé Mehho (Fi)

Namn: Jasminé Mehho
Plats på valsedlar:  Nr 8 på Stockholms kommunlista
Ålder: 35
Bostadsort: Tensta
Sysselsättning: Nationell samordnare inom ett asylnätverk för hbtqi-personer
Partiuppdrag: Samordnare för Feministisk initiativ Järva
Hbtq-eptitet: Icke-binär 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Öka stödet till hbtqi-organisationer, så att asylsökande hbtqi-personer får en rättssäker asylprocess samt ett bättre mottagande och levnadsvillkor i Stockholm stad. Starta en mötesplats för rasifierade föräldrar till hbtqi-personer. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jobba med kunskapshöjande insatser kring miljö, natur och djur för att bevara den biologiska mångfalden och artrikedomen i  orten. 


Katarzyna ”Katta” Konkol (Fi)

Namn:  Katarzyna ”Katta” Konkol
Plats på valsedlar:  Nr 19 på riksdagslistan, Nr 6 på landstingslistan i Stockholms län, Nr 15 på kommunlistan i Stockholms stad
Ålder: 36
Bostadsort: Stockholm (Hökarängen)
Sysselsättning: Juridikstuderande
Partiuppdrag: Ordinarie ledamot i stadsrevisionen för Stockholms stad, ledamot i Fi:s nationella ekonomigrupp, avsedd som ordinarie ledamot i riksdagens skatteutskott
Hbtq-epitet: bisexuell och polyamorös

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Riksdag: 1. Lagändringar som möjliggör jämställd familjebildning oberoende av familjekonstellation – automatiskt erkännande av föräldraskap för den andra föräldern i icke-heterosexuella relationer, möjlighet till fler än två vårdnadshavare, individualiserad föräldraförsäkring som fler än två vårdnadshavare kan ta del av. 2. Lagändringar som garanterar jämlik behandling för trans- och intersexuella personer – tredje juridiskt kön, könsoberoende personnummer, att beslut om könskorrigerande åtgärder fattas mellan individen och läkaren utan Socialstyrelsens inblandning

Landsting: bättre vård för transpersoner – utbildningsinsatser för vårdpersonalen för att förbättra bemötandet, kortare kötider mm

Kommun: Fi har under mandatperioden 2014-18 lyckats införa HBTQ-certifiering inom Stockholms kommun för skolor och andra kommunala verksamheter samt ett utbildningspaket om HBTQIA+frågor och mänskliga rättigheter.
Vi ska fortsätta arbeta för att öka kunskapsnivån om HBTQIA+personers livsvillkor inom stadens alla verksamheter.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag ska arbeta för jämställdhet och jämlikhet och emot diskriminering inom alla samhällsområden. Från familjerätt, barnens rättigheter, utbildning, sjukvård, transvård, våldsprevention till arbetsmarknad, pensioner och äldreomsorg mm.


Djuna Jangmyr (Fi)

Namn:  Djuna Jangmyr
Plats på valsedlar:  2a på landsting, 12a på kommun
Ålder: 34
Bostadsort: Hökarängen
Sysselsättning: Transaktivist och boendehandledare
Partiuppdrag: Gruppledare för Fi i Södermalms stadsdelsnämnd och ersättare i kyrkogårdsnämnden
Hbtq-eptitet: Trans

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Reformera och tillgängliggöra vården för transpersoner, såväl inom trans- som allmänvården. Som det ser nu är köerna alldeles för långa och kunskapsutvecklingen eftersatt.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Arbetet emot segregationen för att uppnå materiell och social jämlikhet i ett Stockholm fritt från våld och diskriminering. Omfördela resurser och omorganisera infrastruktur i syfte att komma närmare ett Stockholm som är för alla- på riktigt.


Björk Markström (Fi)

Namn: Björk Markström
Plats på valsedlar: Stockholms landsting: nummer 4. Riksdag: nummer 30
Ålder: 23 år
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Elevassistent
Partiuppdrag: Ordförande för Stockholms läns styrelse.
Hbtq-eptitet: Trans och bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Både i länet och på riksnivå vill jag framförallt arbeta med att förbättra transvården. Allt ifrån att den ska standardiseras i hela landet till att rättsliga rådet ska slopas!

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
På landstingsnivå är den viktigaste frågan jag kommer driva bättre arbetsvillkor för anställda inom vården. Bland annat genom högre löner och 6 timmars arbetsdag. På riksnivå kommer jag driva frågan om LSS och rätten till assistans! En livsviktig fråga som påverkar många.


Andrés Esteche Caratte (Fi)

Namn:  Andrés Esteche Caratte
Plats på valsedlar:  14 på kommunlistan i Stockholm
Ålder: 42
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Kulturproducent
Partiuppdrag: Kandidat på kommunal
Hbtq-eptitet:  queerbög

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Amnesti för alla hbtq-asylsökanden, ett särskilt skyddat boende för hbtq-asylsökanden i Stockholm, HBTQ-certifiera hela Stockholm, jourer och skyddat boende för hbtq-personer oavsett kön som lider av våld, hedersvåld och förföljelse, HBTQ-ålderdomshem, HBTQ-fritidsgårdar i alla förorter 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Ett 100% hållbart Stockholm, ett 100% tillgängligt Stockholm, ett 100% jämlikt Stockholm, ett 100% rasismfritt Stockholm.

Värmlands län


Sara Falkstad (Fi)

Namn: Sara Falkstad
Plats på valsedlar: Nr 1 på Fi:s kommunlista i Arvika, nr 2 på Fi:s lista till landstinget Värmland
Ålder: 36
Bostadsort: Klässbol
Sysselsättning: Projektledare
Partiuppdrag: Styrelseledamot i F! Värmland
Hbtq-eptitet: Queer

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– I kommunen kommer jag att arbeta för kompetensutveckling inom HBTQ-frågor inom kommunens alla verksamheter, inte minst skola och äldrevård. Ett systematiskt arbete mot alla former av diskriminering, kränkningar och trakasserier inom skolan, bland annat genom fördjupad skoldemokrati och utbildning för personal och elever kring normkritik och HBTQ-frågor. I landstinget vill också öka kompetensen bland vårdpersonal, och förkorta köerna till transvården. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Lika rättigheter till utbildning, kultur, bostad, vård och omsorg, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, födelseland eller legal status. Detta innefattar bland annat en skola fri från sexism och rasism, och rätt till skola, gymnasieskola och bostad för asylsökande. Att mänskliga rättigheter uppvärderas från särintresse till gemensamt ansvar. 

Västernorrland


Jessica Ögren (Fi)

Namn:  Jessica Ögren
Plats på valsedlar:  4, kommunlistan Härnösand
Ålder: 43
Bostadsort: Härnösand
Sysselsättning: Arbetsförmedlare
Partiuppdrag: Det får vi se efter valet.
Hbtq-eptitet: Bisexuell

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Utbildning i normkritik på kommunens skolor. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Genderbudgeting. 

Västmanlands län


Chris Danielsson (Fi)

Namn:  Chris Danielsson
Plats på valsedlar:  2:a plats på listan till kommunfullmäktige i Sala kommun
Ålder: 27
Bostadsort: Sala
Sysselsättning: Ekonomiassistent
Partiuppdrag: Kassör F! Sala, kommunpolitiker i Sala
Hbtq-eptitet: queer

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att minska den psykiska ohälsan hos unga hbtq+personer, bland annat genom att synliggöra dessa frågor och jobba för att de anställda i Sala kommun får nödvändiga kunskaper i hbtq+frågor genom utbildningsinsatser. 

Vilken är den viktigaste allmän-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att jobba mot den psykiska ohälsan hos unga generellt! Vi har t.ex. många ensamkommande unga i Sala kommun som inte får tillräckligt stöd från kommunen. Vi vill bl.a. utöka den kurativa verksamheten i skolorna, så att den kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Västra Götalands län


Namn:  Stina Svensson
Plats på valsedlar:  1, kommunlistan Göteborg
Ålder:  48
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Stödassistent
Partiuppdrag: Gruppledare Göteborg , ledamot i partistyrelsen
Hbtq-eptitet: Lesbisk

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Normkritisk utbildning för stadens 
alla anställda, sex, samlevnads och samtyckesundervisning i skolan ur en normkritisk grund, stärkt arbetsmiljöarbete kring icke-diskriminering och kränkande behandling

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att Göteborgs stads personal 
fortsatt ska utbildas i att hantera frågor som mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder och våld i nära relationer. Denna utbildning ska ske fortlöpande. Utbildningen ska innefatta ett barn-, könsmakts-, HBTQ- , funktionalitets- och antirasistiskt perspektiv.


Stina Sewén

Namn:  Stina Sewén
Plats på valsedlar:  Kommunfullmäktige Göteborg #4 samt #36 Riksdagslistan
Ålder: 28
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Sjuksköterska
Partiuppdrag: Kandidat i valet, samordnare politikutskottet Göteborg
Hbtq-eptitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Riksdag: Säkra HBTQ-immigranters rätt till en rättssäker och värdig asylprocess, mottagande och möjlighet att få stanna i Sverige.
Kommun: Ökad normmedvetenhet i stadens verksamheter. Samhällets service och resurser är i hög grad anpassade för personer som anses tillhöra normen och ger sämre kvalité/ osynliggör/skapar lidande för de som på olika sätt uppfattas bryta mot den. Vi måste jobba aktivt för att se maktstrukturer och motverka dess negativa konsekvenser i alla stadens verksamheter. Det kräver tid och möjlighet till kontinuerlig och strukturerad fortbildning, handledning och reflektion av hög kvalité. Detta är mest akut i verksamheter där människor vistas länge eller bor; skola, äldreboenden, boenden med särskilt stöd (BMSS), HVB-hem men är viktigt i alla stadens verksamheter. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Ökad ekonomisk jämställdhet och jämlikhet, aktiv omfördelningspolitik. 


Namn: Hilda Rolfsdotter
Plats på valsedlar: 1:a man på listan för Fi i Skövde kommun
Ålder: 40år
Bostadsort: Skövde
Sysselsättning: jämställdhetsutvecklare
Partiuppdrag: styrelsemedlem i Skövde kommunförening
Hbtq-eptitet: bisexuell

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Obligatorisk utbildning inom skolans verksamheter i feminism, genus, hbtq och normkritik.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Det verkar som att unga människor har bättre förståelse och kunskap om frågor som berör mänskliga rättigheter feminism, antirasism och klimat. Satsar vi på dem, så tror jag framtiden kan bli annorlunda och bättre.


Stefan Skärlund (Fi)

Namn: Stefan Skärlund
Plats på valsedlar: Kandidat nr 1, kommunval, Gullspångs kommun.
Ålder: 47
Bostadsort: Hova.
Sysselsättning: Skådespelare/gymnasielärare.
Partiuppdrag: 2:e vice ordförande i Barn-, utbildning och kulturnämnden i Gullspångs kommun.
Hbtq-eptitet: Bigender/trans

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Allas lika värde och att skolans personal utbildas i Hbtq-frågor. Och att skolan ska jobba pedagogiskt med normkritik, bli normpedagoger.

Vilken är den viktigaste allmän-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Gender budgeting /Jämställdhets budget. För att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Syftet är att förhindra att offentliga medel fördelas på ett vis som är orättvist och diskriminerande för att i stället uppnå en mer rättvis fördelning av resurser mellan könen. Sen vill jag, inte minst som skådespelare, att kulturen ska befinna sig i politikens centrum eftersom kultur är en självklar del av det mänskliga livet. Kulturens olika former och uttryck är ett språk, ett sätt för oss människor att kommunicera. Vi har alla rätt att ta del av andra människors uttryck. Det ger oss en djupare förståelse för människors olika synsätt, livsvillkor och erfarenheter.

Örebro län


Marcus Folkö Müntzing (Fi)

Namn:  Marcus Folkö Müntzing
Plats på valsedlar:  1:a på listan till regionfullmäktige i Örebro län
Ålder: 36
Bostadsort: Örebro
Sysselsättning: Legitimerad sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Örebro län
Partiuppdrag: Kandidat till regionfullmäktige
Hbtq-eptitet: queer

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– I Fi Örebro län går vi till val på att alla vårdgivande enheter inom Region Örebro län måste få utbildning om HBTQ. Det stämmer även väldigt väl ihop med mina egna åsikter och erfarenheter. Min arbetsplats, Ungdomsmottagningen i Örebro län, var en av de första som HBTQ-certifierades i Region Örebro län.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den kvinnodominerade vårdpersonalens villkor, så som lön, arbetsmiljö och arbetstider. De behöver kraftigt förbättras för att hälso- och sjukvården ska klara av att både behålla men och rekrytera personal.

Östergötlands län


Hanna Melin (Fi)

Namn:  Hanna Melin
Plats på valsedlar:  Nr 47 på riksdagslistan samt 2 på listan till kommunfullmäktige i Linköping
Ålder: 24
Bostadsort: Linköping
Sysselsättning: Utbildad samhälls–och kulturanalytiker, arbetar som behandlingsassistent.
Partiuppdrag: Sekreterare för F! Linköping samt ersättare i F!s socialutskott
Hbtq-epitet: Lesbisk 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag vill se ett utökat skydd för våldsutsatta HBTQ+-personer, fler skyddade boenden med hbtq+-kompetens och en ökad kunskap om våld i samkönade relationer/mot hbtq+-personer. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Mänskliga rättigheter inom alla spektrum – rätt till frihet från våld och rätten till skydd för utsatta. Att minska och förebygga våld och övergrepp genom ökad kompetens. Jämställdhet, jämlikhet och asylrätt. Alla frågor är viktiga, mänskliga rättigheter måste alltid vara utgångspunkten. 

Kristdemokraterna

Gävleborgs län


Namn:  Maria Hansson
Plats på valsedlar: Riksdag, plats 17, Söderhamn kommun, plats 3, Landsting, plats 11
Ålder: 65
Bostadsort: Söderhamn
Sysselsättning: Föreläsare / Transaktivist och Pensionär
Partiuppdrag: Politiskt talesperson Öppna Kristdemokrater. Styrelseledamot KD Söderhamn. Ersättare partidistriksstyrelsen KD Gävleborg.
Hbtq-eptitet: Lesbisk transkvinna

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– I Söderhamns kommun, har jag lyckats få de andra partierna i Barn- och Utbildningsnämnden inse behovet av könsneutrala omklädningsrum i skolorna. Helt nyligen blev det klart på den första av skolorna. Jag ämnar sätta press, så att alla skolor får sina könsneutrala omklädningsrum klara.För mig är det viktigt, att all personal har grundläggande kunskap om HBTQ och bemötande.
– I Landstinget/Regionen Gävleborg, är också viktig att all personal har grundläggande kunskap om HBTQ och bemötande. I nuläget vägrar landstinget femininiserande ansiktskirurgi till transkvinnor, och fetsugning av höfter för transmän. Man hänvisar till privata ”skönhetssalonger”. Det är kränkande och ett problem för den som behöver kirurgin. För mig, är detta en viktig fråga.– Ifråga om Riksdagen, är en skärpning av straffet för hets mot grupp, väldigt viktig. Jag vill även jobba aktivt för, att den straffskärpning som läggs till vid lagföring, där hatbrott är en av brottsrubriceringarna, alltid skall innebära fängelse och att minst 50% läggs på straffvärdet.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigaste frågan är att sätta punkt för nuvarande regerings välfärdssvek, och återställa, samt utveckla välfärden. Vi måste kunna lita på en fungerande välfärd, när vi behöver den.

Jämtlands län


Namn:  Rasmus Ericsson
Plats på valsedlar: Riksdag, plats 13, Krokoms kommun, plats 2. Landsting, plats 9
Ålder: 23
Bostadsort:Krokom
Sysselsättning: Student, Mittuniversitetet
Partiuppdrag: Nationell talesperson Öppna Kristdemokrater. Ordförande KDU Jämtland-Härjedalen. Styrelseledamot European centre right for LGBT+
Hbtq-eptitet: Bisexuell  

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag vill verka för trygghet. Jag vill påverka möjligheten att hbtq frågor ska komma in bättre i skola och vård och omsorg i kommunen. I regionen handlar det om att verka för minskade vårdköer som leder till snabbare vård för alla. I riksdagen handlar det om att driva på om att lyfta regnbågsbarn, då jag själv är regnbågsbarn och varit utsatt för våld, hot och förtryck pga av att jag är regnbågsbarn, denna fråga vill jag även driva på kommunnivå.  Bättre möjligheter och trygghet för regnbågsbarn driver jag redan idag på EU nivå.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
–I min kommun vill jag prioritera vård och omsorg. Jag vill se att man bygger ett nytt trygghetsboende för de äldre. I regionen handlar det för mig att verka för en personcentrerad vård där patienten sätts först. Men jag hoppas att landstingens sjukvårdsansvar avskaffas. Viktiga riksdagsfrågor för mig är att införa en kömiljard för att minska vårdköerna. Det handlar även om att återupprätta LSS och göra andning, sondmatning och föräldraskap till ett grundläggande behov för att kunna få personlig assistans. Ett välfärdslöfte. 

Stockholm


Erik Slottner (kd)

Namn: Erik Slottner
Plats på valsedlar:  Nr 1 i Stockholms kommunval, nr 9 till riksdagen
Ålder: 38
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning:  Gruppledare i Stockholms stadshus
Partiuppdrag:  Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i stadsbyggnadsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i partistyrelsen
Hbtq-eptitet:  Homosexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Kommun: Att motverka hederskultur

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Kommun: Att öka tryggheten i det offentliga samt förbättra integrationen av nyanlända

Liberalerna

Dalarnas län


John Thornander (L)

Namn:  John Thornander
Plats på valsedlar:  Borlänge kommun 4, landstinget dalarna 5
Ålder: 52
Bostadsort: Borlänge
Sysselsättning: Ombudsman, busschaufför
Partiuppdrag: kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, Svea Hovrätt
Hbtq-eptitet: Homosexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Landsting: Mer resurser till transvård
Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Kommun: Höja skolresultaten i Borlänge


Jimmy Leon (L)

Namn: Jimmy José León
Plats på valsedlar: Kommunfullmäktige Orsa, fjärde plats.
Ålder: 58
Bostadsort: Orsa
Sysselsättning:  Gastronomi och food design
Partiuppdrag:  Styrelseledamot  och förbundsstyrelse för Liberalerna Orsa.
Hbtq-eptitet: bög

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Ska arbeta med inkludering och ökad kunskap om HBTQ+ i skolan och i kommunen i sin helhet.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Sjukvård och  rätten till pensionärer att få en anständig  pension + bostadsfrågan för ungdomar och integration.

Göteborg


Robert Hannah (L)

Namn:  Robert Hannah
Plats på valsedlar:  Nr 1 på Göteborgs kommun och Nr 5 på nationella listan.
Ålder: 33
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Människorättsjurist
Partiuppdrag: Riksdagsledamot och partistyrelseledamot
Hbtq-eptitet: bög 

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigaste hbtq-frågan att jobba med i Sverige är idag hedersförtrycket. Jag vill se högre straff för brott med hedersmotiv, kartläggning av omfattningen av hedersutsatta hbtq-personer och förbjuda terapi som ska ”bota” hbtq-personer. Mer resurser ska gå till organisationer som jobbar med att bekämpa hedersvåld mot hbtq-personer.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald (riksdag, landsting, kommun)?
– För mig är den viktigaste frågan att jobba med att vända på utvecklingen i utsatta områden i Sverige. Jag vill att polisen får de resurser som krävs för att stoppa våldet, anställa lokala trygghetsvakter och förbjuda gängkriminella att vistas i områden där de har begått brott. Jag vill satsa på ett förortslyft som går ut på att bygga om, renovera eller ersätta de delar av miljonprogrammen som är förfallna så att de blir attraktiva bostadsområden.


Pär Gustafsson (L)

Namn:  Pär Gustafsson
Plats på valsedlar:  5 till kommunfullmäktige i Göteborg
Ålder: 35
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Budgetsekreterare
Partiuppdrag: 2:e vice ordförande SDN Örgryte-Härlanda, ledamot Förskolenämnden och ersättare i skolnämnden
Hbtq-eptitet: Bög.

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Göteborg har gjort en fantastisk resa från att vara betraktad som en ”bögknackarstad” till att vara en av landets främsta hbtq-kommuner på lite mer än ett decennium. Mycket är gjort, men mycket återstår. Från förskolan till äldreboendet har alla rätt att bli bemötta på jämlika villkor. Därför måste HBTQ-kompetensen förbättras i all kommunal verksamhet.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Allt börjar med en bra start. Därför måste skolan sättas först i Göteborg.


Richard Brodd (L)

Namn:  Richard Brodd
Plats på valsedlar:  nr 4 Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, 
nr 19 riksdagen; Göteborg kommuns listor
Ålder: 49
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Psykiatrisjuksköterska och arbetar med Verksamhetsutveckling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Partiuppdrag: Ledamot i Göteborgs Stads HBTQ Råd, nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige. Ordförande för Liberalerna i Centrum
Hbtq-eptitet: Bög

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– För mig är det vården för transpersoner. Väntetiderna till utredning är bedrövlig på många håll och medför ett psykiskt lidande. Köerna måste bli kortare. Samma sak gäller könsbekräftande vård. Snabbare hjälp och kortare köer. Bemötande från sjukvården måste bli bättre. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Minska köerna – dags för köfri vård som vi kan lyckas med genom två saker: återinför husläkare: man ska omgående få tid.  Det avlastar akutmottagningarna och körerna minskar.  Organisera om vården med patienten i fokus det kan göras genom att anställa fler vårdbiträden och administratörer så att läkare, sjuksköterskor, psykologer mm får mer tid och fokuserar på patienten. 

Hallands län


Victor Hermansson (L)

Namn: Victor Hermansson
Plats på valsedlar:
Plats 21 på Kommunlistan Varberg
Ålder: 
26
Bostadsort:
Bua/Varberg
Sysselsättning: 
Studerande
Partiuppdrag: 
Inget
Hbtq-eptitet: Homosexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Kunskapen och acceptansen i min kommun om HBTQ. Att utbilda i skolorna redan i ung ålder om att få vara den man är och älska vem man vill. Genom denna åtgärd kan vi få ett slut på mobbing och psykisk ohälsa i framtiden. Samt en bättre sexualkunskap.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Skolan. En rättvis skolgång för alla. Jag vill att alla barn ska ha samma förutsättningar i skolan. Barn med speciella behov ska ha rätt till specialpedagoger. Det blir en bättre, tryggare skolgång för dessa barn och barnen i klassrummet. Samtidigt måste vi integrera dessa barn i klassrummet. Men för att kunna göra detta måste dessa barn få känna att det kan prestera och känna sig lyckade. Det är en stor framgång. Det resulterar till bättre resultat.

Skåne


Maria Brolin Glennow (L)

Namn: Maria Brolin Glennow
Plats på valsedlar: Plats 24, kommunvalet Lund
Ålder: 32
Bostadsort: Lund
Sysselsättning: Fastighetsmäklare
Partiuppdrag: Inget än, är ny inom partipolitiken
Hbtq-eptitet: bisexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Transpersoners psykiska hälsa

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Alla barns rätt till en skola i världsklass, där alla får den hjälp och stöttning de behöver. 


Henrik Silfverstolpe (L)

Namn:  Henrik Silfverstolpe
Plats på valsedlar:  Nr 1 på kommunfullmäktige, nr 1 på regionfullmäktige och nr 14 på riksdag
Ålder: 51
Bostadsort: Klagstorp, Trelleborg
Sysselsättning: Civilingenjör, konsult
Partiuppdrag: Ordförande för Liberalerna i Trelleborg
Hbtq-eptitet: Bög

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Fortsatt kamp för öppenhet och tolerans. Tolerans i vardagen. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Valfrihet.


Peter Gustafsson (L)

Namn: Peter Gustafsson
Plats på valsedlar: Plats 20 på kommunfullmäktigelistan Kävlinge
Ålder: 46
Bostadsort: Furulund
Sysselsättning: Avdelningschef
Partiuppdrag: Kandidat till kommunfullmäktige
Hbtq-eptitet: Homosexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Ökad hbtq-kompetens inom kommunens verksamheter såsom t ex skola, vård och omsorg.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– En bra skola är den bästa jobbpolitiken, kriminalpolitiken och integrationspolitiken. En bra utbildning ger makt till den enskilda människan.

Stockholms län


Mats Nordström, ordförande HBT-liberalerna.

Namn: Mats Nordström
Plats på valsedlar:  Riksdagen #32 Stockholms län och stad, Landstinget #6 Stockholms län, valkrets Nordost, Kommunfullmäktige #5 Täby
Ålder: 56
Bostadsort: Täby
Sysselsättning: Förbundsordförande HBT-liberaler
Partiuppdrag: Kommunstyrelsen , ledamot. Kommunfullmäktige, ledamot. Stadsbyggnadsnämnden, vice ordförande. Norrvatten, ersättare i styrelsen.
Hbtq-eptitet: Homosexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
I Riksdagen är den viktigaste frågan att bekämpa hedersvåld och hedersförtryck. Alla ska kunna få leva det liv var och en önskar utan at begränsas. Straffskärpning måste till då heder är motiv till ett brott. Vi måste få mer kunskap om omfattningen av hedersutsatta hbtq-personer. Sociala myndigheter måste fullt ut förstå mekanismerna bakom hedersförtryck så rätt insatser ges. Det måste till mer resurser till organisationer som arbetar med att ge skydd till hedersutsatta hbtq-personer och till de som aktivt bekämpar hedersvåld mot hbtq-personer.
– I Landstinget är de viktigaste frågorna de som berör transpersoner och intersexpersoner; Ökade resurser till vård och forskning, Att implementera ett standardiserat vårdförlopp av hela eller delar av den könsbekräftande vården. Detta ska inkludera möjligheten till fertilitetsbevarande insatser. Att säkra patientens rätt till information om den egna medicinska historien. Att ta fram ett kunskapsstöd för vården av personer som föds med intersexvariationer. Vårdköer till könsbekräftande vård ska bekämpas.
– I Täby kommun ska fler verksamheter hbt-certifieras, vid nybyggnation av kommunens lokaler ska dessa vara välkomnande för alla, bemötandet ska vara likvärdigt oavsett vem du är. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Frågor som rör äldres situation är viktigt, att det finns tillräckligt med äldreboenden, att äldre inte ska behöva vara ensamma eller dö ensamma, att äldre ska kunna flytta till ett nytt boende när de önskar, reavinstskatten ska därför bort.


Martin Andreasson (L)

Namn:  Martin Andreasson
Plats på valsedlar: Riksdagslistan Stockholms län och stad, plats 21. Kommunfullmäktigelistan Solna stad, plats 3.
Ålder: 47
Bostadsort: Solna
Sysselsättning: Senior utredare
Partiuppdrag: Vice ordförande i socialnämnden, ledamot i regionpolisråd Stockholm, vice ordförande HBT-liberaler Storstockholm m.m.
Hbtq-eptitet: bög 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Modernisera lagstiftningen om könstillhörighet. Frikoppla juridiskt kön från frågan om medicinsk behandling. Lätta upp den strikta 18-årsgränsen. Inför ett tredje kön i folkbokföringen för den som vill.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Värna det demokratiska systemet mot angrepp. Stärk grundlagen för att skydda fria medier och domstolar mot auktoritära krafter. Inför en författningsdomstol. Skärp lagstiftningen mot våldsutövande extremism utan att tumma på de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna.


Gustavo Caballero Cervantes (L)

Namn:  Gustavo Caballero Cervantes
Plats på valsedlar:  14 Solna kommunval
Ålder:
Bostadsort: Solna stad
Sysselsättning: Leg. Lärare
Partiuppdrag:
Hbtq-eptitet: Homo

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Mina viktigaste Hbtq- fråga är  den liberala reformer som handlar om frihet. Vi har  kommit långt men inte tillräckligt. Jag vill minska risken för okunskap och osynliggörande genom ökad hbtq-kompetens i vård, skola och omsorg, stärka skyddet för hatbrott mot hbtq-personer och öka biståndet till hbtq-rättigheter i länder där förtrycket är stort. Det är liberalt!

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
–  Specialpedagogens uppdrag. Rätt hjälp/resurs på rätt plats. Vi liberaler vill ha fler specialpedagoger. Specialpedagoger har som sitt främsta uppdrag att hjälpa elever med särskilda behov. Vi liberalerna vill gå vidare: Specialpedagogerna ska även stötta de särbegåvade eleverna så att de får de utmaningar som de behöver i skolarbetet. Särbegåvade elever förtjänar att få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. De duktigaste eleverna ska inte hållas tillbaka för att de måste arbeta i samma takt som sina klasskamrater, utan behöver stimuleras med nya utmaningar.


Peter Edholm (L)

Namn: Peter Edholm
Plats på valsedlar: #2 på kommunlistan i Solna, #24 på landstingslistan Stockholms län NORD (Solna, Sollentuna, Sundbyberg)
Ålder: 56 år
Bostadsort: Solna
Sysselsättning: Kultur- och fritidskommunalråd i Solna
Partiuppdrag: Vice gruppledare i fullmäktigegruppen i Solna
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– HBTQ-fråga i kommunen: Driver frågor om bemötande och likabehandling i offentliga (eller offentligt stödda) verksamheter som förenings- och idrottsliv, skola, bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, idrottsanläggningar, …

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Allmänt i kommunen: Meningsfull fritid för barn och unga.


Nils Fredrikson (L)

Namn:  Nils Fredrikson
Plats på valsedlar:  18 kommunlistan Solna
Ålder: 69
Bostadsort: Solna
Sysselsättning: pensionär, tidigare utredare inom försäkringsbranschen
Partiuppdrag:  Ledamot och gruppledare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.  Medlem i HBT-liberaler. Nämndeman i Förvaltningsdomstolen.
hbtq-eptitet: bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– I grunden gäller det att stärka det öppna liberala samhället, som står för likabehandling och respekt för individen. Intolerans och inskränkt människosyn finns tyvärr hos vissa politiska grupper idag och måste bekämpas. 

Vad gäller mer specifikt inom HBTQ-området finns grupper som behöver särskilt stöd och uppmärksamhet för sin situation, som transpersoner.  Och asylsökande HBTQ-personer ska ha en mer rättssäker prövning. Idag har berörda myndigheter inte alltid tillräcklig kunskap i dessa frågor.   

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Framför allt miljöfrågor, men även stadsbyggnad och integration. 

Stockholms stad


Anton Johansson (L)

Namn: Anton Johansson
Plats på valsedlar: Plats 11 Kommunfullmäktige Stockholm (Valkrets Södermalm-Enskede)
Ålder: 27
Bostadsort: Södermalm, Stockholm
Sysselsättning: Programledare, Regnbågsliv & Pol. Kand Student
Partiuppdrag: Jämställdhetspolitisk talesperson för Liberala Studenter.
Hbtq-epitet: Gay/Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Hedersrelaterat våld och förtryck. Alla ska ha rätt att välja utbildning, partner och klädsel utan självutnämnda moralväktares kontroll. En vän berättade nyligen om de alternativ hans familj gav honom som femtonåring. 1. Bli straight. 2. Ta ditt liv. 3. Vi tar ditt liv. Jag vill arbeta för honom, för andra utsatta och för att hederskulturen aldrig ska normaliseras.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Valfriheten. Jag tror att det är individen, inte politiker, som bäst beslutar om sitt liv. Oavsett om det handlar om att själv få välja hemtjänst, ålderdomshem eller skola kommer jag försvara den rätten.


Facundo Unia (L)

Namn: Facundo Unia
Plats på valsedlar: Plats 18 Kommunfullmäktige Stockholm (Valkrets Södermalm-Enskede)
Ålder: 42
Bostadsort: Södermalm, Stockholm
Sysselsättning: frilansjournalist
Partiuppdrag: Nämndeman och ordförande för Hbt-Liberalerna Storstockholm
Hbtq-epitet: Gay/Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– I en tid då så många skiljer på vi och dom och inte ser oss alla som jämlika individer vill jag verka för att försvara HBT-personers och alla andras rätt att få vara sig själva och alla människors frihet. Jag vill göra Stockholm öppnare och ännu mer välkomnande. Här ska vi inte se andra som främlingar utan som blivande vänner.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– För mig är kamp mot hatbrott, värdmammor och valfrihet inom alla kommunala verksamheter viktiga så som förskola, skola och rättsväsendet. Men även förorten och hbt är viktiga frågor. Jag vill se hela Stockholm blomstra. Min vision är att skapa ett land där vi är välkomnande och inkluderar alla, där olikheter berikar vår vardag och stadens utveckling, där vi ger alla en trygg framtid.


Rasmus Jonlund (L)

Namn: Rasmus Jonlund
Plats på valsedlar: Plats 4 Kommunfullmäktige Stockholm (Valkrets Bromma-Kungsholmen). Plats 38 Riksdagen Stockholms stad och län
Ålder: 37
Bostadsort: Kungsholmen, Stockholm
Sysselsättning: kommunikationschef hälso- och sjukvårdsroteln och innovationsroteln, Stockholms läns landsting
Partiuppdrag: vice ordförande kulturnämnden och kulturmiljöutskottet Stockholms stad m m
Hbtq-epitet: Gay

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Trygghet och tillgänglighet. Alla ska kunna röra sig fritt i vår stad och vårt land, oavsett vem man är eller hur man ser ut. Det handlar om hur vi bygger staden – belysning, fritt från hinder och mörka prång, trivsamma stadsmiljöer där man vill vara och där folkliv också skapar trygghet. Om polisens och rättsväsendets arbete men också om kommunala trygghetsvakter. Diskriminering och hatbrott ska straffas. Och om attityder i samhället där det gäller att rida spärr mot ett samtalsklimat där det verkar ha blivit OK att såra och förolämpa. 
Ord har betydelse och kan leda till handlingar.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Mer och friare kultur. Alla och framför allt alla barn och unga ska ha tillgång till och kunna utöva kultur. Alla ska få tillgång till språket. Bibliotek ska vara öppna, nära och trygga. Kulturlivet ska stödjas utifrån tydliga kriterier om kvalitet, men också i att söka mer intäkter och extern finansiering för att bli rikare i pengar och uttryck, och nå fler. Politiken ska hålla ett tydligt avstånd – och aldrig blanda sig i konstnärliga bedömningar. Konsten och orden ska vara fria – censur eller försök att påverka t ex bibliotekens utbud med hot och påtryckningar ska motverkas. Där ska politiken och de offentliga institutionerna vara glasklara i sitt stöd.


Christoffer Jönsson (L)

Namn:  Christoffer Jönsson
Plats på valsedlar:  Plats 3 till kommunfullmäktige i Stockholms stad (Valkrets Yttre västerort)
Ålder: 28
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Trafikingenjör på Trafikverket
Partiuppdrag: Styrelsesekreterare för Liberalerna i Hässelby-Vällingby. Tidigare förbundsordförande för HBT-liberaler.
Hbtq-epitet: Homosexuell 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– I grunden handlar det om att arbeta för varje individs frihet och rätt att vara den den är. Därför behövs ett ökat och bättre bemötande av hbtq-personer i alla stadens offentliga verksamheter, det görs exempelvis genom hbt-certifiering av verksamheter. Jag vill också arbeta för att minska mobbning och diskriminering, exempelvis i skolan. Varje enskild elev har rätt till en god skolgång fri från mobbning och trakasserier. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Blir jag vald vill jag arbeta för att göra Stockholm till möjligheternas stad inom frihet, stadsbyggnads och miljöpolitik. Några särskilda möjligheter jag vill lyfta fram är:
1) Möjligheten att få utvecklas, göra sina egna val och vara den du är det är exempel på frihet för mig.
2) Möjligheten att känna sig trygg i staden, att kunna flytta hemifrån och kunna använda en välutbyggd infrastruktur är exempel som en god stadsbyggnadspolitik kan bidra till.
3) Möjligheten att kunna njuta av parker och grönområden, att kunna andas ren luft och att kunna göra rätt är viktigt för en god miljö. 


Tobias Davidsson (L)

Namn:  Tobias Davidsson
Plats på valsedlar:  #8 landstingsfullmäktige Stockholm (valkrets Yttre Västerort), #15 kommunfullmäktige Stockholm (valkrets Yttre Västerort)
Ålder: 29
Bostadsort: Vällingby
Sysselsättning: Fastighetskonsult
Partiuppdrag: Ersättare tillväxt- och regionplanenämnden, ersättare landstingsfullmäktige
Hbtq-eptitet (t.ex trans, queer, bisexuell, lesbisk, bög….): Bisexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Ungdomsmottagningarna måste fungera och värnas. De är en oas för många unga som kanske inte vet någon annan vårdinstans dit man kan vända sig. Med skiftande kvalité på skolhälsovården skolor emellan är det extra viktigt. Det gäller det att försvara sjukvården mot konservativa krafter som gärna vill dra ned på ”flum” och ”genustrams” men rätt vidareutbildad personal inom vården räddar liv då det, tyvärr, fortfarande finns en överrepresentation av självmord p.g.a psykisk ohälsa inom gruppen.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Gränsen mellan innerstad och förorter i våra storstäder måste suddas ut. Rent konkret så handlar det om att våga bygga riktiga stadsmiljöer i gränslandet mellan förort och innerstad. Slutna kvarter i olika höjder anpassat efter området med verksamheter i bottenplan och ett förenklat sammanhängande vägnät där bilen inte alltid prioriteras. Våga överväga rivningar istället för upprustningar av miljonprogramsområden ibland. På vissa håll ligger husen helt fel gömda bakom trafikspagetti i skogen, nya färgval i kök och på fasader kommer inte lösa modernismens människofientliga miljöer vi har skapat.

Värmland


Arman Teimouri (L)

Namn: Arman Teimouri (L)
Plats på valsedlar: Plats 1, riksdagslistan Värmland. Plats 27 ”riksvallista”. De valsedlarna kan man få i valstugorna. Plats 9 på kommunfullmäktigelistan Karlstad.
Ålder: 37
Bostadsort: Karlstad
Sysselsättning: Kommunikationschef
Partiuppdrag: Riksdagskandidat och styrelseledamot i länsförbundet.
Hbtq-eptitet: bög 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Det är dags för Sverige att göra som andra europeiska länder och tillåta icke-kommersiellt värdmoderskap. Vi måste dessutom öka medvetenheten och kunskapen om HBTQ+. Vi liberaler vill exempelvis genomföra en riktad satsning för att öka hbtq-kompetensen i barnomsorg, skola, fritidsverksamhet, vård, äldreomsorg och andra offentligt finansierade tjänster. Omedvetenhet och slentrian ska inte göra att hbtq-personer får sämre bemötande.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag är liberal och tycker inte att livet ska vara ett lotteri. Alla ska ha möjlighet och frihet att förändra sitt liv till det bättre och skolan är nyckeln till det. Den ska ge alla samma möjligheter och frihet till en plattform att möta livet, därför sätter vi liberaler alltid skolan först. För liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Jag kommer även alltid att vara en stark röst mot extremister och populister som har tagit en allt större plats i vårt samhälle.

Västra Götaland


Marcus Larinen (L)

Namn:  Marcus Larinen
Plats på valsedlar:  7 på kommunlistan Trollhättan
Ålder: 31
Bostadsort: Trollhättan
Sysselsättning: Studiecirkelledare
Partiuppdrag: Ordförande, HBT-Liberaler Väst
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– På kommunnivå är det nog en så tråkig fråga som föreningsstöd. Vi behöver bli bättre på att stödja föreningar som arbetar aktivt med bla. HBTQ-frågor, och sen att inte ge en krona till de föreningar – däribland religiösa samfund – som diskriminerar utifrån exempelvis kön eller sexuell läggning.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag är aktiv i Synskadades Riksförbund då jag har flera vänner och släktingar som har synnedsättning, och funktionsvariationspolitik är en av sakerna jag kommer arbeta med extra mycket, till exempel ”månadskort” på färdtjänst och förenklade ledsagningsregler och mer valfrihet.

Örebro län


Sanna Jansson (L)

Namn: Sanna Jansson
Plats på valsedlar: 1:a på kommunlistan Lindesberg
Ålder: 23
Bostadsort: Lindesberg
Sysselsättning: Ordningsvakt/Väktare
Partiuppdrag: Styrelseledamot i Liberalerna.
Hbtq-eptitet: lesbisk

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag kommer att kämpa för att alla skolor i Lindesbergs kommun ska vara HBTQ certifierade och kämpa för att skolhälsovården ska funka på alla skolor i kommunen. Så att alla barn ska kunna känna sig trygga och kunna få rätt hjälp och stöd i skolan. Jag ser även att vårdinrättningar såsom äldreomsorgen, vårdcentraler och sjukhus behöver samma kunskap.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag kommer att driva frågan om att det ska finnas en ungdomsgård/allaktivitetshus i Lindesbergs tätort då detta i nuläget inte finns. Det kommer bara att gynna samhället i längden. Då kommer integrationen att öka och vi unga kommer ha någonstans att vara istället för att glida runt på stan.


Jeanette Nilsson (L)

Namn:  Jeanette Nilsson
Plats på valsedlar:  Plats 3 på kommun, plats på landstinget 17 och plats på riks 36
Ålder: 37 snart 38
Bostadsort: Askersunds kommun
Sysselsättning: Läser till undersköterska och arbetar som larmoperatör
Partiuppdrag: Sitter som ordinarie i barn och utbildningsnämnden, ersättare i kultur och tekniknämnden i kommunen, vice ordförande i Liberalerna Askersund, vice ordförande i Liberala Kvinnor Örebro, styrelseledamot i länsförbundet och i HBT liberaler Mälardalen.
Hbtq-eptitet (t.ex trans, queer, bisexuell, lesbisk, bög….): Bisexuell
 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag vill att alla ska våga stå för vem man vill, älska vem man vill utan att skämmas eller dömas av andra. Våga visa vem man är!

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag brinner för barnfrågan, alla barn ska kunna gå i skolan och klara av sina mål och har samma förutsättningar oavsett bakgrund, skolan ska NPF anpassas dvs att skolan tar hänsyn till det enskilda barnet. Och skolan ska vara gratis, borde vara självklart men det är det inte. Jag anser också att de äldre i kommunen ska få det bättre tex med näringsrik kost och sällskap därför har jag nyss lagt förslag i kommunen till ”måltidsvän” att någon kommer hem och dom lagar mat och äter tillsammans

Miljöpartiet de gröna

Dalarnas län


Kenth Carlson (mp)

Namn:  Kenth Carlson
Plats på valsedlar: Plats nr 4 Kommunfullmäktige, Falun. Plats nr 21 Landstingsfullmäktige, Landstinget Dalarna. Plats nr 15 Riksdagen, Dalarnas Län
Ålder: 68
Bostadsort: Falun 
Sysselsättning: Hälsorådgivare/ Alternativ Medicinare, Kost- Näring- Träning.
Partiuppdrag: 1:e Vice Ordf Kultur och Fritidsnämnden. Ers Kommunfullmäktige. Ers Socialnämnden. Ledamot Lugnet i Falun AB. Ers Namnkommittén.
Hbtq-eptitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Bisexuella som troligtvis är största gruppen, och är dom som fortfarande gömmer sig i skuggorna. Här behövs forskas mer och öppnas upp, för att det är ok att tycka om både killar och tjejer. Polyamorös och många  andra beteckningar av sig själv behöver informeras om, och upplysas mer så man kan få må bra utan att känna sig utanför och smyga med olika identiteter. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Sjukvård och hälsa. Jag Brinner för ett Hållbart Samhälle med Förebyggande Friskvård – Friskhus, en Hälsosammare Livsstil utan sjukdomar byggd på Läkarrecept på Motion, Kost och Mental Träning för ett glädjefullt liv med nöjen, sex, kultur och fritid för att trivas och må bra bland Blommande Rabatter och Mötesplatser, för och med alla människor i världen. Kost & Näring, Ekologiskt & Närproducerat. Mjuka Värden, Musik, Hänga med Kompisar. Gårdsfester.

Gotland


Isabel Enström (mp)

Namn:  Isabel Enström
Plats på valsedlar:  #1 riksdagen #1 regionfullmäktige
Ålder: 43
Bostadsort: Gotland 
Sysselsättning:  Biolog och utbildare inom hållbarhet
Partiuppdrag: Regionråd, ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Hbtq-eptitet: – 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Jag prioriterar:
– transpersoners utsatta situation och arbete mot psykisk ohälsa.
– att få en moderniserad könstillhörighetslag på plats som inte kräver medicinska ingrepp för att byta juridiskt kön.
– en anpassning av lagstiftningen för alla stjärnfamiljer, oavsett om barn växer upp med en, två eller fler vuxna och vilket kön föräldrarna eller vårdnadshavarna har.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Att stoppa klimatförändringarna och utrotningen av  djur och växter – de frågor som forskarna säger är viktigast för mänsklighetens överlevnad. Lokalt att vi skapar ett hållbart samhälle, vattenförsörjningen, hållbart jordbruk och lokal, förnybar energiproduktion. Medmänsklighet, mångfald, jämställdhet och HBTQ+.

Gävleborgs län


Rejn Karlgren (mp)

Namn:  Rejn Karlgren
Plats på valsedlar:  Sandviken kommun 1, Landsting/region 13, Riks 3
Ålder: 42
Bostadsort: Kungsgården
Sysselsättning: Kommunalråd och egen företagare
Partiuppdrag: Kommunalråd, HBTQ-ansvarig i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté
Hbtq-eptitet: Queer

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Möjligheten till fler vårdnadshavare och införande av tredje juridiskt kön.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Politik för ett hållbart klimat i en jämlik och jämställd värld.

Jämtlands län


Anton Nordqvist (mp)

Namn:  Anton Nordqvist
Plats på valsedlar:  1 riksdag, 2 landsting
Ålder: 27
Bostadsort: Östersund
Sysselsättning: Regionpolitiker
Partiuppdrag: Distriktsordförande Miljöpartiet de gröna Jämtland Härjedalen
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
I Jämtland Härjedalen har vi i Miljöpartiet tagit ställning för att stärka vården för transpersoner, och jag är jättestolt för att vi lyfter frågan i vårt regionala valmanifest. Jag vill efter valet se till att transvården i Region Jämtland Härjedalen är finansierad fullt ut.
I Riksdagen vill jag jobba för att stärka HBTQ-flyktingars rättigheter, i Sverige och Europa. Internationellt finns det över 70 länder som kriminaliserar homosexualitet, något som jag vill arbeta för att ändra.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Jag vill jobba för att säkra en hållbar transportinfrastruktur i hela landet. Sverige är både tryggare, hållbarare och mer konkurrenskraftigt utan importerade fossila bränslen.

Jönköpings län


Njeri Olenkere (mp)

Namn: Njeri Olenkere
Plats på valsedlar : Plats 8, Tranås kommun
Ålder: 32år
Bostadsort: Tranås
Sysselsättning: pluggar till grafisk design och webbutveckling
Partiuppdrag: Kommunfullmäktige
Hbtq-eptitet: Out of the box

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Inkludering och certifiering.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Mänskliga rättighet: Alla människor är lika värde och ska bli behandlade väl oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, identitet eller uttryck.

Malmö kommun


Johanna Öfverbeck (mp)

Namn:  Johanna Öfverbeck
Plats på valsedlar:  2a på riksdagslistan för Miljöpartiet de gröna i Malmö, 3a på kommunlistan för Miljöpartiet de gröna i Malmö.
Ålder: 33
Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Socionom/Politisk sekreterare
Partiuppdrag: Sitter i kommunfullmäktige för MP Malmö.
Hbtq-eptitet: Bisexuell
 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Övergripande vill jag verka för ett samhällsklimat där alla kan uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Konkret kommer jag driva ett införande av tredje kön och könsneutral familjebalk. Psykisk ohälsa bland unga HBTQ+-personer är vanligt, jag vill se en stärkt kompetens bland skolpersonal och personal inom vård. Sex- och samlevnadsundervisningen behöver reformeras så den tydligare inkluderar HBTQ+, könsnormer och samtycke samt att den används i det dagliga värdegrundsarbetet på skolorna.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Jämlik och jämställd skola: Stärka likvärdigheten i skolorna genom att mer resurser ska gå till de skolor som har mest utmaningar. Reformera sexualundervisningen och stärka genusperspektivet i skolan.  Miljö och klimat: Satsa på höghastighetståg, cykel, kollektivtrafik. Värna naturmiljöer och djurliv samt stoppa spridningen av gifter i hav och natur. Human migrationspolitik: Värna asylrätten och familjeåterförening. Permanenta uppehållstillstånd måste vara huvudregel.

Kronobergs län


Cheryl Jones Fur (mp)

Namn:  Cheryl Jones Fur
Plats på valsedlar:  #2 Riksdagskandidat i Kronobergs län, #2 Kommunfullmäktige Växjö
Ålder: 58
Bostadsort: Växjö
Sysselsättning: Politiker/Zoolog
Partiuppdrag: Gruppledare i Växjö, ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelse, ordförande i miljö- och hållbarhetsberedningen, 2:a vice-ordförande i tekniska nämnden
Hbtq-eptitet: Lesbisk

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Stärka asylrätten för hbtq-personer. Människor som flyr förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet måste få sina asylskäl tagna på allvar och få en fristad i Sverige. Ingen ska behöva skickas tillbaka till ett land där det är kriminellt att vara homosexuell eller transperson.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Miljöfrågor driver jag på alla nivåer. Fossilfria transporter är en av de viktigaste frågor som jag vill driva. Det ska vara enkelt och attraktivt att resa hållbart. Stad och landsbygd behöver delvis olika lösningar för transporter. Cykel, kollektivtrafik och fordon som drivs av förnybara bränslen är prioritet nummer ett.

Skåne län


Namn: Torbjörn Jons
Plats på valsedel: #12 på kommunlistan Kristianstad
Ålder: 45
Bostadsort: Kristianstad
Sysselsättning: Tidningsbärare
Partiuppdrag: Styrelseledamot i Miljöpartiet de gröna i Kristianstad kommun

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Vid mandatperiodens slut vill jag att det ska finnas minst en hbtq-certifierad verksamhet på varje kommunal verksamhetsgren. Idag finns det en enda certifierad verksamhet i hela kommunen.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att få kollektivtrafiken att fungera så att fler kan ta bussen eller tåget och välja bort bilen i större utsträckning.

Stockholms län


Namn:  Sofia Hallström
Plats på valsedlar:  #1 kommunen Lidingö, #6 landstinget Stockholm, #23 Riksdagen
Ålder: 38
Bostadsort: Lidingö
Sysselsättning: Kulturjournalist och marknadsstrateg
Partiuppdrag: Språkrör i Miljöpartiet i Lidingö. Sitter i kommunstyrelsen, Omsorgs- & socialnämnden och Teknik & fastighetsnämnden i Lidingö.
Hbtq-eptitet: Flata. Gift med min drömkvinna.

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag vill se en större öppenhet för olika typer av familjekonstellationer. I det vill jag öppna fertilitetsvården för fler. Idag kan exempelvis inte bögar och flator skaffa barn tillsammans på en IVF-klinik utan att låtsas vara heterosexuella. Jag tycker att det är oändligt trist att traditionella värderingar fortfarande härskar i människors syn på hur en familj ser ut. Vi måste bryta det för att fler ska kunna leva lyckliga.
Vidare måste vi göra något åt det utanförskap som transpersoner fortfarande upplever och även den alarmerande psykiska ohälsan bland unga HBTQ-personer.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Jämställdhet. På alla nivåer. Vi ser fortfarande stora skillnader mellan könen, från barnsben och ända upp i pensionsåldern, trots att vi lämnade 1900-talet för länge sedan.


Patric Tengström (mp)

Namn:  Patric Tengström
Plats på valsedlar: Nr 8 på listan till kommunfullmäktige i Sundbyberg
Ålder: 36
Bostadsort: Sundbyberg
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare på IOGT-NTO
Partiuppdrag: Gruppledare för Miljöpartiet i Kultur- och fritidsnämnden i Sundbyberg. Kassör i den lokala partiföreningen.
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag kommer jobba för att det ska bedrivas mer HBTQ-arbete inom föreningslivet och inom äldreomsorgen, bl.a. normkritiska utbildningar för personal och idéella ledare. Jag kommer även jobba för att könsidentitet/könsuttryck ska ingå i stadens styrdokument.  

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag vill driva på utvecklingen och byggandet av klimatsmarta bostäder. Små, klimatsmarta studentbostäder/ungdomsbostäder är något som vi ska satsa mycket på. 

Stockholms stad


Åsa Lindhagen (mp)

Namn: Åsa Lindhagen
Plats på valsedlar: #3 för Miljöpartiet till Stockholms stads kommunfullmäktige, #5 för Miljöpartiet till riksdagen i valkretsen Stockholms stad
Ålder: 38
Bostadsort: Bor i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör
Sysselsättning: Socialborgarråd i Stockholms stad för Miljöpartiet
Partiuppdrag: Socialborgarråd i Stockholms stad för Miljöpartiet
Hbtq-eptitet: Bisexuell

– Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag vill arbeta hårt för att Sverige ska vara ett land som tar emot människor på flykt, inte minst de som flyr på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. De som är särskilt utsatta, till exempel hbtq-flyktingar eller de som flyr från hedersvåld, ska få stanna i Sverige. Asylrätten måste värnas och den som behöver skydd ska få permanent uppehållstillstånd. Asylprocessen måste vara rättssäker och värdig, och mottagandet i Sverige inkluderande och välkomnande. Inte minst för den mycket utsatta gruppen hbtq-flyktingar. 

– Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– För mig är det viktigaste att Sverige ska vara ett land på barnens sida. Att Sverige nu gör barnkonventionen till svensk lag är en stor framgång, men mer måste göras för att stärka barns rättigheter. Att stå på barnens sida handlar bland annat om att ge barn till papperslösa rätt till ekonomiskt bistånd och rätt att gå i förskola, men även om att investera i socialtjänstens barn- och ungdomsvård och att få in ett barnperspektiv i exempelvis stadsbyggnadsfrågorna. Vi måste även värna rätten till personlig assistans, där många barn med funktionsnedsättningar drabbats negativt på senare tid av snäva domslut och begränsande myndighetsbedömningar. Att Miljöpartiet står på barnens sida löper som en röd tråd genom vår politik och märks såväl när det handlar om att investera i skola och förskola som när vi diskuterar miljö- och klimatfrågor.


Felix König (mp)

Namn: Felix König
Plats på valsedlar: Plats 10 på Stockholms kommuns lista till riksdagen
Ålder: 31
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Hbtq-politiskt sakkunnig hos Alice Bah Kuhnke
Partiuppdrag: Engagerad medlem i Miljöpartiet Stockholms Stad
Hbtq-epitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– En familjepolitik som funkar för alla familjer. Föräldrabalken måste bli könsneutral, lesbiska par ska inte behöva adoptera sina egna barn, och barn som föds utomlands genom värdgraviditet ska inte riskera en osäker situation för att lagstiftningen skiljer sig åt mellan olika länder. Jag vill också driva att stjärnfamiljer ska kunna få hjälp med assisterad befruktning inom svensk sjukvård.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Klimatet. Det är vår tids ödefråga och vi måste agera nu, inte sen. Vi måste göra det lätt att gör rätt, för dig och mig, och så måste vi ställa om systemen – mer förnybar energi, höjda flygskatter och mer kollektivtrafik.

Värmlands län


Alina Koltsova (mp)

Namn: Alina Koltsova
Plats på valsedlar: Plats 1 på MP Arvikas kommunlista, plats 8 på MP Värmlands landstingslista och plats 9 på riksdagslistan
Ålder: 25
Bostadsort: Arvika
Sysselsättning: Jobbsökande arkivarie
Partiuppdrag: Ledamot i Arvikas kommunfullmäktige och kommunstyrelse, gruppledare i MP Arvika, ledamot i MP Värmlands styrelse och ledamot i MPs jämställdhets- och mångfaldskommitté
Hbtq-epitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att det ska vara självklart att få vara sig själv oavsett. Att du inte ska behöva ta någon skit för vem du är eller vem du är kär i. Rent konkret kan det handla om exempelvis HBTQ-certifiering av äldreboende, något MP Arvika helhjärtat kämpar för.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Värnandet om våra skogar, sjöar och vår luftkvalité 

Västmanlands län


Beatrice Woldert (mp)

Namn: Beatrice Woldert
Plats på valsedlar: kommunfullmäktige 3, region-/ landstingsfullmäktige 9, riksdagen 7
Ålder: 38
Bostadsort: Sala
Sysselsättning: Konstruktör, familjehem
Partiuppdrag: Ledamot i skolnämnden i Sala, Ersättare i kommunfullmäktige i Sala,
HBTQ-epitet: Lesbisk

Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Psykisk ohälsa är ett alldeles för stort problem inom HBTQ-communityt. För att råda bot på detta, vill jag arbeta på den nivå där jag får möjlighet med att prioritera utbildning och synliggörande. Den som känner sig sedd, inkluderad och välkommen är bättre rustad att möta livet. De som redan mår dåligt behöver få tillgång till den vård och stöttning de har rätt till. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– KLIMATET! Som förälder, har mitt redan stora engagemang i frågan blivit ännu större. Vi behöver arbeta i stort och smått för att lämna efter oss en jord som är beboelig. 

Västra Götaland


Tony Johansson (mp)

Namn:  Tony Johansson
Plats på valsedlar:  Nr 1 till kommunfullmäktige i Mellerud och nr 1 till regionfullmäktige i Västra Götaland, Norra och Södra valkretsen
Ålder: 43
Bostadsort: Mellerud
Sysselsättning: För tillfället mer eller mindre heltidspolitiker
Partiuppdrag: Gruppledare för MP Mellerud, hälso- och sjukvårdsgruppledare för MP i Västra Götaland
Hbtq-eptitet: Platonisk, bisexuell.

 Vilken är den viktigaste hbtq-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– I regionen/landstinget handlar det om vården för människor med könsdysfori. Vi måste kapa köerna och speeda upp utredningstiderna och låta transföreningar få utgöra referensgrupp för hur vi bör utveckla vården både vad gäller utredningar, hormonbehandlingar och kirurgi.
I kommunen handlar det om att inrätta ett HBTQ- råd i samverkan med övriga Dalslandskommuner, enligt modell från flera större kommuner.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Klimat- och miljöfrågorna är vår tids ödesfråga. Vi måste lägga fokus på att hantera och försöka lösa den krisen. I regionen genom fler tågstopp, som exempelvis i Dals Rostock och Brålanda. I kommunen genom att bygga hyreshus i trä, med solenergi på taken och urinseparerade V/A- lösningar, som tar tillvara näring som kan återföras till bygdens många jordbruk.

Örebro


Magnus Lander (mp)

Namn:  Magnus Lander
Plats på valsedlar:  Riksdagslistan, plats 18
Ålder: 37
Bostadsort: Örebro
Sysselsättning: IT-konsult
Partiuppdrag: Regionfullmäktige, hälso-/sjukvårdsnämnd, patientnämnd, demokratiberedning
Hbtq-eptitet: queer och pan

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Lika vård och bemötande för alla oavsett kön, läggning och könsidentitet. Tyvärr är det samma som för fyra och för åtta år sen. Vi går åt rätt håll men för långsamt. Fortfarande är det många, speciellt transpersoner, som inte får del av den sjukvård som finns tillgänglig när en behöver det. Många dåliga erfarenheter av vården gör att vissa helt enkelt har slutat söka hjälp trots att en mår dåligt.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Psykisk hälsa på schemat i skolan! Idrotten har varit en del av skolan i ganska många år – nu är det hög tid att även ge eleverna verktyg att hantera sin psykiska hälsa. Uttrycka känslor, hantera motgång och framgång, se andras perspektiv.

Medborgerlig samling


Ilan Sadé (ms)

Namn: Ilan Sadé
Plats på valsedlar:  Riksdag, samtliga valkretsar, nr. 1. Region Skåne, nr. 1. Malmö stad, nr. 1.
Ålder: 40
Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Chefsjurist på affärsjuridisk byrå
Partiuppdrag: Partiledare
Hbtq-eptitet: Homosexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att det i någon mening får vara slut med ”HBTQ-politiska frågor”. Jämlikhet, respekt och samhällelig gemenskap är vad som ska gälla. Det finns naturligtvis specifika frågor som endast rör HBT-gruppen, men jag vill göra upp med identitetspolitiken, ”HBTQ-certifieringar” och liknande. Vi är alla människor med våra olikheter och medborgare i en större gemenskap.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– En stat som fokuserar på sina kärnuppgifter och förvaltar skattemedlen väl och med största respekt för att det är medborgarnas pengar och förtroende som man hanterar.

Moderaterna

Blekinge


Namn: Sophia Ahlin
Plats på valsedlar: nr 7, kommunvalet. Nr 14, riksdagen
Ålder: 34 år
Bostadsort: Karlskrona
Sysselsättning: Företagare
Partiuppdrag: Lokala uppdrag i bl.a. fullmäktige och kommunstyrelsen. Ordförande för Öppna moderater sydost
Hbtq-eptitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Familjefrågan är central just nu. Vi kan inte forma ett samhälle som utgår från kärnfamiljen när familjer ser så olika ut. Det är dags att ändra regelverk som försvårar för familjer. Alla familjer ska ha samma möjligheter.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Jag vill få bort politiska pekpinnar som begränsar människor. Politiker ska se till att vår gemensamma kärnverksamhet fungerar och att alla människor har ett grundskydd i samhället. Utöver det måste du som medborgare få möjlighet att växa och leva precis det liv du själv vill leva. 

Jönköping


Tobias Pettersson (m)

Namn: Tobias Pettersson
Plats på valsedlar: 2:a till kommunfullmäktige, 4:a till riksdagen
Ålder: 25
Bostadsort: Värnamo, Jönköpings län
Sysselsättning: Gymnasielärare
Partiuppdrag: Föreningsordförande för Nya moderaterna i Värnamo kommun samt ordförande för Öppna moderater i Jönköpings län
Hbtq-eptitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Det skiljer sig vilka frågor jag skulle driva på riks- och kommunnivå. På riksnivå skulle jag fokuserat på nya vägar till familjebildning samt hedersrelaterade frågor.
I kommunen skulle jag fokuserat på diskriminering och bemötande i vardagen, i skolan, åldringsvården, omsorg mm..  

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald:
Det är många områden som kräver ett nytt perspektiv och nya svar, jag brinner för frågor gällande arbetsmarknad, landsbygdsutveckling och skola. Dessa områden tillsammans är viktiga för integrationen som är ett av de mest aktuella områden just nu!

Malmö kommun


Olof Lavesson (m)

Namn:  Olof Lavesson
Plats på valsedlar:  Plats 3 till riksdagen i Malmö stad
Ålder: 42
Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Riksdagsledamot och ordförande för Kulturutskottet
Partiuppdrag: Kulturpolitisk och HBTQ-politisk talesperson
Hbtq-eptitet: Homosexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Det behöver göras mer för att underlätta för HBTQ-personer att bilda familj. Det handlar om allt från att underlätta för adoptioner, såväl från utlandet som inom Sverige, till att tillåta reglerat surrogatmoderskap i Sverige och underlätta för de barn som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands. Därutöver behöver reglerna för blodgivning ses över och informationsplikten avskaffas.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Vi talar mycket om problemen kring utanförskap och integration. Ska vi lyckas där krävs det en bättre politik för fler i arbete. Skatten på arbete behöver sänkas och det måste bli lättare och billigare att anställa.

Skåne län Södra


Edith Escobar (m)

Namn:  Edith Escobar
Plats på valsedlar:  Plats 12 på listan till Lunds kommunfullmäktige och plats 14 i listan till riksdagen
Ålder: 51
Bostadsort: Lund
Sysselsättning: IT Integration specialist
Partiuppdrag: Vice förbundsordförande Öppna Moderater, ers. utbildningsnämnden
Hbtq-eptitet: Lesbisk

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Min viktigaste HBTQ-politiska frågan i valet till kommunen är HBTQ-utbildningar. Mitt mål är att alla verksamheter skall ha en hbtq-utbildning vid nya anställningar och kontinuerligt för personal som jobbar i verksamheterna
Min viktigaste HBTQ-politiska frågan i valet till riksdagen är altruistisk moderskap. Det är vi kvinnor som ska bestämma över vår kropp, samt att om det blir möjligt i Sverige kommer processen gynna barnen som annars hamnar i en svår rättsligt situation

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Min viktigaste politiska fråga i kommunen är trygghet i skolan. Min viktigaste politiska fråga i riksdag är integration.

Stockholm län


Tomas Tobé (m)

Namn: Tomas Tobé
Plats på valsedlar: Nr 4 Stockholms län (riksdagen)
Ålder: 40
Bostadsort: Tyresö
Sysselsättning: Riksdagsledamot
Partiuppdrag: Rättspolitisk talesperson
Hbtq-eptitet: Homosexuell 

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Att stärka polisens stöd och arbete mot hatbrott för att öka tryggheten för hbtq-personer.

 Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Fler poliser, skärpta straff och att vi tar kontroll över utsatta områden.  


Namn:  Fredrik Saweståhl
Plats på valsedlar:  1 på Moderaternas lista i Tyresö Kommun, 2 på Moderaternas lista till Stockholms läns landsting i valkrets ost.
Ålder:  40
Bostadsort: Tyresö 
Sysselsättning: Kommunalråd
Partiuppdrag: Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, förbundsordförande i Öppna Moderater – Moderaternas hbtq-förbund, ledamot i Moderaternas partistyrelse, 2:e vice ordförande Moderaterna Stockholms län.
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
I kommunen och landstinget så handlar det om att fortsätta jobba för att att våra verksamheter ska ha bra hbtq-kompetens och vara öppna för alla. Trygga skolor, äldreomsorg där man kan leva öppet, tydliga krav på föreningar att vara inkluderande. Hbtq-personer ska trivas i vårt Tyresö.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald (riksdag, landsting, kommun)??
Moderaterna i Tyresö går till val på att göra Tyresö ännu bättre. Vi ska bygga ut skolor och förskolor och skapa Sveriges modernaste äldreomsorg, ha en bred valfrihet och jobba för att alla invånare ska känna sig trygga.


Izabelle By (m)

Namn: Izabelle By
Plats på valsedel: 29 på Kommunfullmäktigelistan för Moderaterna i Täby
Ålder: 38
Bostadsort: Täby
Sysselsättning: Ekonomichef
Partiuppdrag:  Styrelseledamot Täbymoderaterna. Ersättare Barn- och Grundskolenämnden i Täby
Hbtq-epitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Fler vägar till föräldraskap i allmänhet och surrogatmödraskap i synnerhet.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Egen ansträngning ska alltid löna sig. Skapa förutsättningar för den enskilde individens möjlighet att kunna påverka sin tillvaro och forma sin framtid. Du ska alltid kunna nå nästa steg, oavsett var i livscykeln du befinner dig, om du är nyanländ, småföretagare eller mellanstadieelev så ska du uppleva att strävsamhet lönar sig. 

Stockholms stad


Christer Mattsson (m)

Namn: Christer Mattsson
Plats på valsedlar: Stockholms läns landsting, plats 3 i krets Bromma-Kungsholmen
Ålder: 51 år
Bostadsort: Alvik (Bromma, Stockholms stad)
Sysselsättning: Egenföretagare (Konsult i IT-branschen)
Partiuppdrag: 1a vide ordf Öppna Moderater, adjungerad i Moderaternas Förbundsstyrelse Stockholms stad, styrelseledamot Brommamoderaterna
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag kommer i landstinget arbeta för att alla verksamheter ska ha bra hbtq-kompetens så att alla medborgare, oavsett sexuell läggning, bemöts på ett värdigt och kompetent sätt.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag kommer i landstinget arbeta för en väl fungerande och tillgänglig vård för alla med ett brett utbud av vårdgivare. Jag kommer även arbeta för en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken med en blandning av olika trafikslag. 


Ole Jörgen Persson (m)

Namn: Ole Jörgen Persson
Plats på valsedlar: Plats 13, riksdagslistan för M i Stockholms stad, plats 5 kommunfullmäktigelistan Stockholms stad (krets 6)
Ålder: 45
Bostadsort: Spånga-Tensta
Sysselsättning: Organisationssekreterare
Partiuppdrag: Vice ordförande (M) stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, ledamot socialnämnden, ersättare till kommunfullmäktige, ledamot i direktionen för Storstockholms brandförsvar, vice ordförande Moderaterna i Spånga
Hbtq-eptitet: Bög…

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter och måste gälla alla. I dagens Sverige vet vi att många HBTQ-personer i våra mest utsatta förorter och stadsdelar inte kan vara lika öppna som andra därför att hederskultur, religiös och politisk extremism förhindrar den öppenhet andra kan ta för givet. Jag kommer (fortsätta) att arbeta stenhårt för att synliggöra detta, att motverka alla former för diskriminering och utanförskap och se till att alla HBTQ-personer i landets mest utsatta förorterna kan leva öppet och i frihet. Ingen ska begränsas av klan, klass, bakgrund, kön eller sexuell läggning – oavsett var i landet man bor, eller vilket ursprung man har.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
För mig är trygghetsfrågan det centrala. Eftersom jag själv bor i förorten är förortens problem och utmaningar det centrala i mitt politiska engagemang. De kriminella gängen ska knäckas. Moralpoliserna i förorten ska bort. Hedersbrotten ska bekämpas. Tryggheten och rättsstaten ska återupprättas.
Stockholm ska inte ha utsatta områden där kriminella gäng kan hålla hela stadsdelar i ett järngrepp. Stockholm ska vara en stad som är trygg för alla – oavsett var i staden man bor.


Jan Erik Leijon (m)

Namn:   Jan Erik Leijon
Plats på valsedlar:  Plats 15 Landstinget i Stockholms län, valkrets 3 Stockholms kommun
Ålder:  74 år
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Pensionär
Partiuppdrag: Ersättare i Trafiknämnden Stockholm Stad, styrelseledamot Norrmalmsmoderaterna, styrelseledamot Öppna moderater Stockholmsdistriktet.
Hbtq-eptitet: homosexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Flera aktörer i fri konkurrens ökar chanserna att du hittar en vårdgivare du känner förtroende för och kan tala öppet om dina problem med. Det är i synnerhet viktigt för HBT-personer. Det behövs flera mottagningar av modell Venhälsan även utanför Stockholms centrum, inte minst i de invandrartäta områdena. Landstinget måste bli bättre på att även möta män som utsatts för partnerrelaterad fysisk och mental misshandel. HBT-perspektivet skall tydligare framgå i kravspecifikationerna vid upphandling och att HBTQ är en del av hedersproblematiken.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Våra skattepengar skall användas effektivt. Kvaliteten i offentliga upphandlingar kan bli mycket bättre vad avser kravspecifikationer och uppföljning, men även i ekonomi och juridik. All verksamhet som drivs i bolagsform skall ha professionella, icke politiska styrelser. Privat verksamhet främjar kvalitet och konkurrens

Värmland


Christian Holm Barenfeld (m)

Namn:  Christian Holm Barenfeld
Plats på valsedlar:  
4
Ålder:
42
Bostadsort:
Karlstad
Sysselsättning: 
Riksdagsledamot
Partiuppdrag: 
Riksdagsledamot, ordförande Moderater i Utlandet
Hbtq-eptitet: 
Bög

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Surrogatfrågan och att jobba för stärka HBTQ-personers rättigheter också i andra delar av världen. Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för HBTQ-personer, men vi kan bli ännu bättre. Vi behöver se till att de som kommer till Sverige från andra länder också får ta del av den frihet som finns här och göra allt vi kan för att motverka hederskulturer.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Finns många så klart, men jobb och integration står högt på min agenda och trygghetsfrågorna. Där till har jag ett stort intresse för internationella frågor.

Västra Götaland


Namn:  Tobias Björk
Plats på valsedlar:  11 Västra Götalandsregionen, 12 Riksdagen
Ålder: 28
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Handläggare
Partiuppdrag: Förbundsstyrelsen Öppna moderater, SDN-Örgryte/Härlanda, HSN-Göteborg.
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Hbtq-personer är en riskgrupp när det gäller psykisk ohälsa och självmord. Undersökningar visat att unga hbtq-personer ofta riskerar att må sämre än andra och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar eller diskriminering. Detta måste motverkas. Här finns tydliga förslag från Moderaterna som ordentligt ska korta kötiderna till sjukvården men jag vill också driva frågan om bemötande, alla ska känna sig välkomna oavsett vem du är.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Jag vill skapa ett Sverige där du tryggt kan röra dig fritt, hålla hand med vem du vill och öppet kunna visa din kärlek. Där du kan lita på en bra skola, trygg sjukvård och en god service på äldre dagar, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi moderater har politiska förslag och en reformvilja som gör det möjligt.


Martin Brink (m)

Namn: Martin Brink
Plats på valsedlar: Namn 8 på Nya moderaternas valsedel till kommunfullmäktige i Stenungsund.
Ålder: 34 år
Bostadsort: Stenungsund
Sysselsättning: Portföljförvaltare
Partiuppdrag: Ordinarie styrelseledamot samt valledare för Nya Moderaterna i Stenungsund.
Hbtq-epitet: Gay

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Viktigaste HBTQ-frågan för mig är den situation som unga upplever än idag när de försöker komma underfund med sin sexualitet och allt för många gånger måste hålla detta hemligt i rädslan för att bli mobbad, utstött eller i allra värsta fall till och med fysisk misshandlad. Alldeles för många saknar tillräckligt med mod för att våga vara sig själva och de motarbetas av mobbare såväl fysiskt som psykiskt. För att ingen ung idag skall behöva bli behandlad sämre på grund av sin sexuella läggning vill jag arbeta för att det skall finnas betydligt mer stöd och hjälp att få i skolan från exempelvis kuratorer. Jag anser också att sexualundervisningen är viktig och jag vill att unga idag skall få mer undervisning i alla olika typer av sexualitet som finns samt i värderingar i att det aldrig är fel att bli förälskad oavsett vem eller på vilket sätt det sker.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigaste, mer ”allmänna”, politiska frågan för mig handlar också om ungas hälsa när de växer upp och där allt fler mår dåligt och inte heller får rätt typ av hjälp i rätt tid. Detta är en svår fråga som inte går att lösa på ett plan. Det handlar om att kunna möta barn och ungdomar på deras nivå efter deras behov. Det är otroligt dåligt att så många unga människor mår så psykiskt dåligt som de gör och det kan röra sig om allt ifrån mobbning till att vara utbränd som gymnasiestudent och ännu värre de som går i självmordstankar redan innan de blivit vuxna. Unga människors psykiska hälsa är för mig ett otroligt prioriterat område annars riskerar dessa problem att bli permanenta för resten av livet och alla förtjänar en bra start i livet och att må bra.


Alexandra Ward-Slotte (m)

Namn: Alexandra Ward-Slotte
Plats på valsedlar: nr 10 i kommunvalet till Stenungsund
Bostadsort: Stenungsund
Sysselsättning: Student/vårdbiträde
Partiuppdrag: Ledamot Öppna Moderater – Moderaternas hbtq-förbund
Hbtq-epitet: Trans och Lesbisk

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att arbeta med den psykiska hälsan, både bland yngre HBTQ personer genom ökade resurser på våra skolor och ett närmare samarbeta med BUP. Men också för våra äldre genom ökade möjligheter att välja vårdgivare plus att se över möjligheten för ett hbtq certifierat äldreboende så att våra äldre kan känna sig trygga.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att öka tryggheten i våran kommun så att alla kan känna sig säkra oavsett tid på dygnet. Detta genom införandet utav övervakningskameror på våra mest utsatta platser och att kommunen anställer trygghetsvakter som kommer patrullera centrum och hjälpa polisen medan vi väntar på att fler poliser blir utbildade och anställda. 

Vänsterpartiet

Gävleborg


Jonna Böresson (v)

Namn: Jonna Källström Böresson
Plats på valsedlar: Nr 1 på listan till Söderhamns kommunfullmäktige, nr 4 på riksdagslistan, Gävleborg
Ålder: 38
Bostadsort: Bergvik
Sysselsättning: Nationell samordnare, utvärdering
Partiuppdrag: Distriktsordförande Vänsterpartiet Gävleborg, ledamot i partiföreningsstyrelsen V Söderhamn, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunala bolaget Söderhamn NÄRA
Hbtq-eptitet: Genderfluid eller icke-binär

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att all personal i kommunen får en grundläggande utbildning om hbtq och normer samt införandet av ett råd för mänskliga rättigheter där politiker får möta sakkunniga inom en mängd områden, bland annat hbtq. Det handlar dels om en arbetsmiljöfråga för medarbetare som identifierar sig som hbtq – de ska kunna vara öppna på sin arbetsplats utan att ständigt behöva ”komma ut” eller utsättas för trakasserier eller diskriminering. Det handlar också om våra kommunmedborgare och besökare i vår kommun, när de är i kontakt med kommunen, oavsett anledning, ska de vara trygga i att vår personal har tillräcklig kunskap och kompetens.
Jag står inte på valbar plats till riksdagen men att se till att hbtq-personer som söker asyl får en mänsklig och rättsäker prövning av sitt ärende är något som jag anser oerhört viktigt.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att se till att våra anställda i kommunen har bra arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det krävs att vi stärker välfärden och ger våra medarbetare förutsättningar att göra ett bra arbete och orka göra det ett helt arbetsliv.

Gotland


Annamaria Bauer (v)

Namn: Annamaria Bauer
Plats på valsedlar: Riksdagslistan plats 2, Regionlistan plats 3
Ålder: 54
Bostadsort: Visby
Sysselsättning: Ombudsperson
Partiuppdrag: Fullmäktige, Vigselförrättare, Begravningsförrättare och ersättare i Gymnasienämnden
Hbtq-eptitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– HBTQT-flyktingar och deras situation, möjligheten till alternativ i SFI undervisningen mm för att slippa tampas med samma människosyn en flytt ifrån samt HBTQT-utbildning inom SFI-undervisningen för samtliga nyanlända.

Vilken är den viktigaste allmän-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jämställdhet i alla sammanhang, i alla politikområden. På riktigt. Ett samhälle för alla – och då menar jag ALLA på riktigt.

Göteborgs kommun


Finn Hellman (v)

Namn: Finn Hellman
Plats på valsedlar:  Nummer 6 på Göteborgslistan till Riksdagen. Nummer 8 på Göteborgslistan till Västra Götalandsregionen. Nummer 16 på Göteborgs kommunlista.
Ålder: 43 år.
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Studerande
Partiuppdrag: Ledamot i Taltidningsnämnden.
Hbtq-epitet: Praktiserande homosexuell och kulturpugga

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald
– Riksdag: Att den tillfälliga asyllagstiftningen avskaffas. Den leder bland annat till att skyddsbehövande hbtq-personer ges sämre möjligheter till asyl.
Landsting: Verka för god tillgång till könsutredning och annan transvård.
Kommun: Att det skapas minst en icke-kommersiell mötesplats för hbtq-personer i Göteborg, till exempel det regnbågshus som det varit tal om de senaste åren.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Riksdag: Påbörja övergången till sex timmars arbetsdag.
Landsting: Att det blir billigare att resa med kollektivtrafik och att kollektivtrafiken tillgängliggörs för personer med funktionsnedsättning.
Kommun: Att det Införs ett sprutbytesprogram i samarbete med Västra Götalandsregionen.


Håkan Eriksson (v)

Namn: Håkan Eriksson
Plats på valsedlar: Vänsterpartiet plats nr 6 på val till kommunfullmäktige i Göteborg
Ålder: 33 år
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Handläggare
Partiuppdrag: Är bland annat ledamot i kommunfullmäktige, har två uppdrag i kommunala nämnder, och är en del av distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg
Hbtq-eptitet: Bög

 Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Fortsatt arbete för ökad hbtq-/normkritisk kompetens i kommunens alla delar – för bättre arbetsmiljö för anställda i staden, professionell och likvärdig service och tjänster till hbtq-personer från stadens sida, mer långsiktigt arbete mot diskriminering och kränkningar i välfärden (skolan, äldreomsorgen, socialtjänst osv) och större möjlighet att synliggöra och åtgärda fel och brister i den offentliga förvaltningen.

 Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Kampen för ökad jämlikhet och sex-timmars arbetsdag med bibehållen lön – arbetstidsförkortningen som är vår tids nästa stora samhällsreform för ett modernt Sverige.


Gus Kaage (v)

Namn: Gus Kaage
Plats på valsedlar: Plats 20 Göteborgs kommun, regionfullmäktige Västra Götaland
Ålder: 60 år
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Kommunikatör
Partiuppdrag: Ordförande partiföreningen Linné Göteborg
Hbtq-eptitet: gay

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– För ett tredje juridiskt kön, för en modern familjelagstiftning som även omfattar fler vårdnadshavare till ett barn etc.

Vilken är den viktigaste allmän´politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Klimatfrågan i alla dess delar, från transporter till stadsbyggnad, konsumtion, livsmedel, energiförsörjning etc.

Malmö kommun


Hanna Thomé

Namn: Hanna Thomé
Plats på valsedlar: Plats 1 Malmö kommun
Ålder: 42
Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Kommunalråd
Partiuppdrag: Kommunalråd
Hbtq-eptitet: Lesbisk

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Rätt till trygga mötesplatser och att kommunen tar ansvar för att sin personal inte diskriminerar.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jämlikhet, omfördela så att välfärden förstärks med mer resurser.


Emma-Lina Johansson (v)

Namn: Emma-Lina Johansson
Plats på valsedlar: Andra plats till kommunfullmäktige i Malmö
Ålder: 33 år
Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Valledare för Vänsterpartiet Malmö
Partiuppdrag: Valledare
Hbtq-eptitet: Pan

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att personalen utbildas i HBTQ-kompetens och stödja dem i att utveckla verksamheten. I Malmö stads verksamheter ska alla bemötas med respekt utifrån sin livssituation. Jag ser gärna fler trygga mötesplatser för alla åldrar.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag vill se trygga jobb och en bättre kvalitet i välfärden, vi måste minska klassklyftorna och segregationen på både bostads- och arbetsmarknaden. Jag vill verka för arbetstidsförkortning med bibehållen lön, ta bort allmän visstid som anställningsform, bort med delade turer och fler anställda i vår gemensamma välfärd. 


Anders Andersson (v)

Namn: Anders Andersson
Plats på valsedlar: Nr 7 på listan till Malmö kommunfullmäktige
Ålder: 57 år
Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Undersköterska
Partiuppdrag: Ersättare i Malmö kommunfullmäktige där jag driver frågor om äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare.
Hbtq-epitet: Sexuell och experimentell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Malmös äldre behöver en bra, trygg och jämlik äldreomsorg, så även äldre hbtq-personer. Jag jobbar för det. Personalkontinuiteten måste öka och de äldre inflytande över hjälpen måste öka. Kommunen måste bli bättre på att motverka ensamhet hos äldre, fler mötesplatser och trygghetsboenden behövs i stan. Jag har varit drivande.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald
– Personalen i Malmö stad ska ha goda arbetsförhållanden och mer inflytande över arbete och planering. Personalens villkor i  äldreomsorgen är särskilt viktigt för mig är. Tilliten till personalen måste öka. Allmänna visstidsanställningar ska avskaffas,. Arbetsplatsnära personalpooler skall ersätta timvikarier. Alla ska ha rätt till heltid med schemalagd arbetstid. Alla som utbildar sig till undersköterska ska garanteras tillsvidareanställning. Projekt med 6 timmars arbetsdag ska startas. Och det behövs framförallt fler anställda inom äldreomsorgen.


Susanne Adielsson (v)

Namn:  Susanne Adielsson
Plats på valsedlar: Val till landstingsfullmäktige, plats 11. Val till kommunfullmäktige, plats 16 för vänsterpartiet
Ålder: 45 år
Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Stödassistent inom LSS.
Partiuppdrag:
Hbtq-eptitet: Lesbisk och transperson. 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att verka för att Region Skåne hbtq-certifieras. Fortsatt stöd till och för hbtq-verksamheter. 

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Ett tillgängligt Malmö, för alla! 

Skåne


Emelie Strömberg Lütgens (v)

Namn: Emelie Strömberg Lütgens
Plats på valsedlar: Nr 2 på listan till kommunfullmäktige i Ängelholm.
Ålder: 29
Bostadsort: Ängelholm
Sysselsättning: Jag precis tagit stödpedagogsexamen, men jobbar som stödassistent inom LSS.
Partiuppdrag: Adjungerad sekreterare hos Vänsterpartiet i Ängelholm.
Hbtq-eptitet: Queer/Pan

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– HBTQ-certifiera alla kommunala verksamheter för att öka öppenheten och kunskapen. Öka tryggheten hos ungdomar i skolan som identifierar sig som HBTQI+. Det ska finnas en trygg plats för alla.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Jag brinner för alla välfärdsfrågor. Jag vill rusta upp LSS verksamheten i Ängelholm. Driva frågan om inga vinster i välfärden.


Magnus Roslund (v)

Namn: Magnus Roslund
Plats på valsedlar: 4. Riksdagen Skåne läns västra valkrets, 3. Region Skåne Mellankretsen, 2. Landskrona kommunfullmäktige
Ålder: 33 år
Bostadsort: Landskrona
Sysselsättning: Kundtjänstmedarbetare inom kemisk industri för lantbruk
Partiuppdrag: Ordförande Vänsterpartiet Landskrona, ersättare Omsorgsnämnden i Landskrona stad
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– I riksdagen måste vi förenkla regelverket för att ändra juridiskt kön och införa möjlighet att fastställa ett tredje juridiskt kön utöver kvinna och man. I Region Skåne måste vården bli mer tillgänglig, bemöta HBTQ-personer bättre och se HBTQ-personers behov – inte minst inom psykiatrin för både barn och vuxna. I Landskrona stad måste alla kommunanställda som jobbar med människor kunna bemöta och ge service till HBTQ-personer.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Sverige måste fungera för alla, inte bara för de rikaste och mest privilegierade. Jämlikhet på riktigt kan bara åstadkommas genom minskade klyftor. I Region Skåne krävs åtgärder nu för att sjukvård och kollektivtrafik ska fungera för alla. Landskrona stad behöver en ny bostadspolitik, sluta sälja ut och privatisera och istället verkligen garantera bostad och sysselsättning för alla.


Olof Peterffy (v)

Namn: Olof Peterffy
Plats på valsedlar: Plats 14 Lunds kommun
Ålder: 33
Bostadsort: Dalby
Sysselsättning: Hydrogeolog
Partiuppdrag: Ledamot Miljönämnden Lunds kommun, ledamot ägarstyrelsen VA syd Lund
Hbtq-eptitet: trans, bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Normkritiskt arbete inom skolan.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Hållbara transportlösningar samt säkra framtida tillgång på rent dricksvatten.

Stockholms län


Tobias Tengström (v)

Namn: Tobias Tengström
Plats på valsedlar: Nr 18 kommunlistan i Sundbybergs stad
Ålder: 43
Bostadsort: Sundbyberg
Sysselsättning: Enhetsassistent
Partiuppdrag: Ordförande i Vänsterpartiet Sundbyberg, sitter i nämnd i kommunen
Hbtq-eptitet: Bög 

– Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Mer HBTQ-certifiering av verksamhet och utbildning för kommunanställda. 

– Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Bostadsfrågan – bygg fler hyresrätter till rimliga hyror, samt ett mer aktivt klimat- och miljöarbete i kommunen. 


Åsa Brunius

Namn: Åsa Brunius
Plats på valsedlar: Plats nr 11 på listan till kommunfullmäktige i Vallentuna
Ålder: 42 år
Bostadsort: Vallentuna (Brottby)
Sysselsättning: Jobbar som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård
Partiuppdrag: Samordningsgruppen för HBTQ-Vänstern
Hbtq-eptitet: Lesbisk

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Om jag får uppdrag i min kommun kommer jag främst att driva på att synliggöra gruppen HBTQ-personer i kommunen. Jag skulle gärna se en satsning på att öka medvetenheten kring HBTQ-personers situation inom främst skola och äldreomsorgen.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Vi måste bygga fler bra och billiga hyresrätter i kommunen så att unga kan flytta hemifrån.

Stockholms stad


Jonas Lindberg (v)

Namn:  Jonas Lindberg
Plats på valsedlar:  1:a på Söderorts landstingslista till Stockholms läns landsting
Ålder: 35
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: specialistsjuksköterska intensivvård. Idag verksam inom palliativ vård.
Partiuppdrag: ledamot i landstingsfullmäktige i Stockholm där jag är sjukvårdspolitisk talesperson
Hbtq-eptitet: bög! 

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att minska köerna och väntetiderna till utredning och vård vid könsdysfori genom mer resurser för att kunna bygga ut denna form av verksamhet. Kompetensen om könsdysfori inom vården måste växa för att kunna möta det ökade behovet.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Arbetstidsförkortning med bibehållen lön på våra akutsjukhus 


Tobias Johansson (v)

Namn: Tobias Johansson
Plats på valsedlar: 8 kommunlistan i Stockholm stad
Ålder: 39
Bostadsort: Stockholm (Hammarby sjöstad)
Sysselsättning: Livsmedelsinspektör
Partiuppdrag: Kommunpolitiker i Stockholm stad. Bl.a.. ledamot i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter.
Hbtq-eptitet: Bög

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att Stockholm stad ökad stödet till HBTQ-organisationer som t.ex. RFSL, Stockholm Pride och Newcomers.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Att Stockholm stad ska fortsatta och vidareutveckla stadens arbete för mänskliga rättigheter.


Zofia Laine (v)

Namn: Zofia Laine
Plats på valsedlar: #32 på kommunlistan Stockholm stad
Ålder: 30
Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Utbildningsadministratör
Partiuppdrag: Distriktsstyrelsen i Stockholms län, Antirasistiska utskottet, Pride-gruppen
Hbtq-eptitet: Bisexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– På kommunal nivå så tror jag att vi kan göra mycket vad gäller våra ungdomsverksamheter och finansiera satsningar där för att få in mer normkritik, normkreativitet och  inkluderingsarbete. Detta måste prioriteras mer och man måste våga låta ungdomarna sätta agendan själva.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Ekonomisk omfördelningspolitik och minska klyftorna i Stockholm. Det håller inte i längden för nån att ha ett samhälle där vissa dricker champagne varje helg och andra pantar burkar för att få ihop sitt liv. Genom konkreta förslag och politiska beslut så kan vi skapa ett jämlikare samhälle och börja styra mot en bättre riktning.

Uppsala


Ilona Szatmári Waldau (v)

Namn: Ilona Szatmári Waldau
Plats på valsedlar: 1:a på riksdagslistan Uppsala län, 13:e på Landstingslistan Uppsala län mellersta
Ålder: 55
Bostadsort: Uppsala
Sysselsättning: Kommunalråd
Partiuppdrag: Kommunalråd i Uppsala, jobbar bl.a. med mänskliga rättigheter inklusive hbtq-frågor
Hbtq-eptitet: Pan

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Under min tid som kommunalråd i Uppsala har jag drivit hbtq-frågorna och  bl.a. sett till att kommunen börjat med hbtq-certifieringar, tagit initiativ till Uppsalas egen hbtq-diplomering, infört utbildningar i hbtq-frågor riktade till kommunens anställda och sett till att sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck  ingår i våra styrdokument. Det engagemanget vill jag så klart fortsätta med om jag blir riksdagsledamot så det är svårt att nämna en fråga eftersom vi har så mycket kvar att göra när det gäller kunskap om hbtq-frågor och -personer. Ska jag nämna en viktig fråga så är det nog  könsneutral familjelagstiftning, det är dags för regeringen att sluta skjuta på beslutet. Samkönade föräldrar ska inte behöva vänta i flera månader på att båda ska bli ”godkända” som föräldrar, män som föder barn ska inte registreras som mammor.  I Landstinget är den viktigast frågan köerna till könsbekräftande vård, det måste bli lättare och gå fortare att få inleda hormonbehandling för den som behöver det.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigast frågan är välfärdens finansiering. Kommuner och landsting måste klara välfärdsuppdraget. För att uppnå det behöver vi bl.a. återinföra förmögenhetsskatt och låta höginkomstagare betala lite mer till välfärden.


Artemis Lumarker (v)

Namn: Artemis Lumarker
Plats på valsedlar:  Nr. 15, Uppsala kommun.
Ålder: 20 år
Bostadsort: Uppsala (Centrum)
Sysselsättning: Student
Partiuppdrag: Kandidat till kommunfullmäktige, Vänsterpartiet Uppsalas medlemsutskott
Hbtq-eptitet: Queer

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
På kommunal nivå handlar det om normkritiska perspektiv och genuspedagogik där det är lämpligt. Nationellt är det införandet av ett tredje juridiskt kön som är den viktigaste frågan för mig.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
Jämlikhet – det är dags att skapa ett mer jämlikt samhälle med progressiva skatter och välfärd för de behövande!

Västmanlands län


Johanna Ritvadotter (v)

Namn: Johanna Ritvadotter
Plats på valsedlar:  Nr 2 på listan till kommunfullmäktige i Sala, Nr 1 på listan till region-/landstingsfullmäktige i Västmanland, nr 7 på riksdagslistan för Västmanlands län.
Ålder: 49
Bostadsort: Sala
Partiuppdrag: Ordförande och gruppledare i Sala, ledamot i kommunfullmäktige och regionfullmäktige.
Hbtq-epitet: Jag har väldigt svårt för epitet och etiketter, kanske framför allt vad gäller kön och sexualitet, vilket väl kategoriserar mig som queer. Jag har dock ofta (för enkelhets skull?) benämnt mig som flata. På sistone har jag börjat anamma begreppet Genderfluid.  

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– I Sala kommun: Vi har under nuvarande mandatperiod lagt flera förslag om HBTQ-certifiering av verksamheter och utbildning av personal och förtroendevalda samt propagerat för normkritik i olika sammanhang. Allt det har konsekvent dissats av de styrande i Allians för Sala. Vi kommer att fortsätta att jobba för detta. Alla ska bemötas med kunskap och respekt – oavsett hur en lever sitt liv!
I Västmanlands läns landsting/region: Här händer en hel del på HBTQ-området. HBTQ-diplomering är på gång, vilket jag bevakar. Speciellt viktigt att det ställs hårdare krav vad gäller bemötande och inkludering av transpersoner. Jag vill också se insatser med extra stöd specifikt riktade till transpersoner och deras närstående.
Riksdagen: En könsneutral familjelagstiftning ska vi ha! Den nuvarande utgår från heteronormativa föreställningar om hur en familj ser ut och innehåller många bestämmelser och antaganden kopplade till kön och sexualitet. Det finns ingen orsak att göra skillnad mellan moderskap och faderskap. Oavsett vilken sexuell läggning och juridiskt/biologiskt kön personen som föder barnet har är hen fortfarande förälder.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
–Överlag handlar det om att stärka välfärden och utjämna skillnader. Välfärden är till för oss alla, vi ska ha tillgång till god vård och en likvärdig skola. De pengar som satsas i välfärden ska inte tas ut i vinst av privata riskkapitalbolag. Nej till vinster i välfärden!

Östergötlands län


Ronnie Eriksson (v)

Namn: Ronnie Eriksson
Plats på valsedlar: 7 kommunlistan Linköping
Ålder: fyller 20
Bostadsort: Linköping
Sysselsättning: studerar till barn pedagog
Partiuppdrag: styrelseledamot, aktivitetsansvarig och kandidat till kommunfullmäktige
Hbtq-epitet: transsexuell ( transman ) och Pansexuell

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Den viktigaste hbtq frågan just nu är att införa ett tredje juridiskt kön, vi kan inte ha ett system som exkluderar människors existens !

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Mer resurser i den offentliga sektorn !


Joakim Randy Hansen (v)

Namn:  Joakim Randy Hansen
Plats på valsedlar:  7, kommunfullmäktige Finspång
Ålder: 28
Bostadsort: Finspång
Sysselsättning: Elevassistent
Partiuppdrag: Inläggsförfattare och administratör för V’s Facebooksida.
Hbtq-eptitet: Gay

Vilken är den viktigaste HBTQ-politiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Öka kunskap om och se till att HBTQ+ -personer tas på allvar inom den psykiatriskavården. Få ner den överrepresentation av HBTQ+-personer med psykisk ohälsa.

Vilken är den viktigaste allmänpolitiska frågan du kommer driva om du blir vald?
– Inga vinster i välfärden!!