Företrädare för Centerpartiet i Stockholm menar i sin debattartikel att den rödgrönrosa majoriteten inte varit tillräckligt tydliga i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi frågar oss då var de har varit hela mandatperioden. Eftersom sanningen är precis tvärtom.

Sedan 2014 har Feministiskt Initiativ tillsammans med den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm satsat mer på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck än vad alliansen förmådde göra vid sina åtta år vid makten.

Vi har bland annat tredubblat stödet till kvinnojourerna som är en viktig del i att skydda utsatta för hedersrelaterat våld, permanentat stadens resurscentrum Origo, utbildat skolpersonal och elever om hedersrelaterat våld och könsstympning och antagit ett stadsövergripande program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi förstår att det är valår och att varje chans tas att göra ned politiska motståndare, men att komma med direkta osanningar och osynliggöra det arbete som gjorts vänder vi oss starkt emot.

Vi välkomnar att Centerpartiet, som i övrigt varit tysta om frågan, nu under valspurten uppmärksammar hbtq-personers situation.

Fi Stockholm har ända sedan vi kom in i stadshuset lyft in frågan om våld och hbtq personers rättigheter i politikens centrum. Det är inte något vi drar fram bara under Pride eller en månad innan valet. Det är del av vår kärnpolitik och det syns när man tittar på det vi åstadkommit under de fyra år vi suttit vid makten i Stockholm.

Vi har sett till att staden har ett hbtq program, fler mötesplatser för hbtq ungdomar och satt igång en omfattande hbtq diplomering av chefer och anställda i stadens verksamheter.

Men självklart ser vi att det behöver göras mer. Hbtq personer är en grupp som löper stor risk att utsättas för hedersrelaterat våld och trots att hbtq killar är en så utsatt grupp när det kommer till hedersrelaterat våld har Stockholm ännu inget skyddat boende som tar emot pojkar. Det här är vi från Feministiskt Initiativ i Stockholm väl medvetna om och går därför till val på att öppna ett eget skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och att införa en certifiering särskilt för socialtjänsten för att säkerställa att alla får den hjälp de har rätt till.

Centerpartiet i Stockholm skriver att de vill se mer handling och aktion för att hjälpa hbtq personer i staden. Ändå kan de inte presentera några konkreta förslag för vad de menar med detta. Till skillnad från Centerpartiet kommer Fi Stockholm med konkreta politiska förlag som kommer göra skillnad för hbtq personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har alltid varit tydliga i frågan om hedersrelaterat våld och här talar vi det tydligaste språket vi känner till och det är politisk handling.