– Vi skall inte tvångssterilisera människor i Sverige. Frågan är redan utredd och krav på ytterligare utredningar är bara ett sätt för KD att gömma undan frågan, säger Eva Olofsson Vänsterpartiets ledamot i socialutskottet där hon och partiet nu tar ett initiativ för att riksdagen självt skall agera utan att vänta på en proposition från regeringen.
– När det nu finns en majoritet i riksdagen för att ta bort denna skamfläck i vår lagstiftning ska frågan inte dras i långbänk. Därför kommer jag att på socialutskottets första möte föreslå att utskottet aktivt ställer sig bakom och driver på för en lagändring genom ett utskottsinitiativ, säger Eva Olofsson i ett pressmeddelande.
I morse uttalade sig även Barbro Westerholm i P1 där hon klargjorde att hon och Folkpartiet vill se att kravet på sterilisering för att genomgå könskorrigering avskaffas.
– Jag skall stödja en skrivning i utskottets betänkande som leder till att vi får bort steriliseringskravet, svarade hon på vänsterpartiets Josefin Brink som uppmanade henne att stödja partiets motion i frågan som skall behandlas under vårriksdagen.
Barbro Westerholm berättade i P1 Morgon att någon uppgörelse i alliansregeringen inte finns vilket hennes partivän, hbt-ministern Erik Ullenhag senare under dagen också meddelade via Ekot.
Att tre av alliansregeringens fyra partier står bakom att tvångssteriliseringens kall tas bort är sedan tidigare känt. Det som skapade hårda protester under torsdagen var att den fråga som delar regeringen, kravet på sterilisering, föreslås av Kristdemokraterna skall utredas igen.
Ullenhag fick i Ekot frågan om just detta krav.
– Den typen av detaljer är sådant vi får förhandla om men det är klart att den lagstiftning som ska komma på plats ska ju vara så bra och rättssäker som möjligt, svarade han i Ekot.
I den turbulens som uppstått är frågan därmed tillbaks på ruta noll. Om regeringen skall lägga en proposition där alla partier står bakom så kommer kompromissen med stor sannolikhet innebära att steriliseringskravet skall utredas en gång till.
Svekdebatten kommer vid en sådan lösning leva kvar. Om regeringen inte kan enas så hamnar frågan i riksdagen där då ett ”tillkännagivande” eller ett utskottsinitiativ kan bli lösningen för att redan till våren förutom att ta bort kravet på svenskt medborgarskap och kravet på att vara ogift för att genomgå könskorrigering även avskaffa kravet på sterilisering.
Kristdemokraternas ledamot i Socialutskottet Anders Andersson formulerar partiets motstånd som att ”Det är viktigt att vi står fast vid försiktighetsprincipen och inte rusar iväg med lagstiftning”.

HBT-ministern dementerar regeringsuppgörelse


Tvångssterilisering blir kvar: ”Ett oerhört svek”

Moderater vill avskaffa steriliseringskrav

Maria Larsson kritiseras av sina egna

Politisk majoritet för transreformer

Tryck på Kristdemokrater efter rapport om transsexuella