Inför valet den 11 september försöker Socialdemokraterna och deras tilltänkta samarbetspartners på vänsterkanten att skrämma väljarna med att hbt+personers rättigheter skulle vara hotade om Kristdemokraterna skulle vinna valet och bilda regering tillsammans med Moderaterna. De lovar att genomföra viktiga reformer för hbt+personer och svartmålar andra partier som motståndare till hbt+personers rättigheter.

Detta är ett välbekant mönster. De två senaste valrörelserna har Socialdemokraterna och Miljöpartiet lovat stort men när resultaten följs upp så är de långt från imponerande.

Stödet till hbt+organisationerna har inte ökats i den takt som utlovades 2014. Den moderna translagstiftning som bygger på självidentifikation som skulle varit införd redan innan förra valet har det inte blivit något av. När regeringen väl la fram ett förslag om könsneutral föräldraskapspressumption så behöll de regler för att upphäva föräldraskap som är anpassade till familjer med föräldrar av olika kön. Detta skapar en otrygg situation för barn i stjärnfamiljer som riskerar att förlora den ena av sina föräldrar vid en vårdnadstvist.

Detta är bara några av de rödgrönas svek. Vi har inte nämnt hur de prutade ner skadeståndet till de transpersoner som tvångssteriliserats av staten, hur de i den nya hatbrottslagstiftningen valde att peka ut transpersoner som avvikande, hur unga hbt+personer får vänta olagligt länge i kön till barn och ungdomspsykiatrin och hur hbt+personer utvisas till länder där de riskerar förföljelse eftersom de rödgröna inte sett till att vi har rättssäkra asylprocesser för hbt+personer i Sverige.

Vi kristdemokrater lovar att göra mer för hbt+personer än vad de rödgröna har gjort de senaste åtta åren.

De långa vårdköerna och den ojämlika vården drabbar transpersoner hårt. Vårdköerna måste kapas och alla transpersoner ska ges tillgång till en god och jämlik vård oavsett var i landet de bor.

Unga hbt+personer, och särskilt unga transpersoner, mår i genomsnitt sämre än sina jämnåriga kompisar. Att över 4 800 ungdomar får vänta i mer än en månad på att få besöka barn- och ungdomspsykiatrin är orimligt. I vissa regioner får 99 av 100 unga som söker hjälp vänta olagligt länge på att få vård. Detta vill vi ändra på.

Ingen ska stängas av från möjligheten att ge blod beroende på att den tillhör en viss grupp. Män som har sex med män ska som alla andra bedömas utifrån sitt individuella riskbeteende och inte drabbas av karantänregler som går längre än vad som gäller för andra.

Den integrationsskuld som byggts upp under den rödgröna regeringen har lett till både ökad gängkriminalitet, parallella rättssystem byggda på klanmentalitet och utbredd hederskultur. Detta skapar ökad otrygghet för hbt+personer, särskilt de hbt+personer som flytt till Sverige för att komma bort från förtryckande normer och våld. Vi vill ta krafttag mot hedersförtrycket. Så kallade uppfostringsresor där unga hbt+personer tvingas utomlands för att ändra sin sexuella läggning eller könsidentitet måste förbjudas. Skola och socialtjänst måste bli bättre på att upptäcka och anmäla hedersförtryck och andra kränkningar.

Alla barn ska kunna ha en trygg start på livet och en trygg uppväxt. Idag hamnar barn som kommer till genom värdgraviditet i ett juridisk ingenmansland där det tar lång tid att få den trygghet som juridiskt erkända föräldrar och medborgarskap ger. Vi vill inte tillåta värdmödraskap men de barn som föds på det sättet måste ges samma trygghet som andra barn.

Barn i stjärnfamiljer ska på samma sätt som andra barn kunna känna sig trygga över att de inte ska förlora en av sina föräldrar i ett bråk mellan vuxna. Dagens regler för hävande av föräldraskap kan få orimliga konsekvenser för barn i stjärnfamiljer och måste ändras.

Detta är några av de viktiga hbt+reformer vi vill ta tag i efter valet. Med Kristdemokraterna i regeringen kommer det inte bara pratas om hbt+reformer. Vi är redo att förbättra hbt+personers vardag på riktigt.