Den internationella organisationen Transgender Europe (TGEU) riktar kritik mot Sveriges regering efter förslaget om ny könstillhörighetslag som de menar inte duger.

I ett brev skickat igår till statsminister Magdalena Andersson (S) och socialminister Lena Hallengren (S) skriver de att Sverige var pionjärer med könstillhörighetslagen som klubbades 1972, men att vi nu inte lever upp till våra gamla meriter.

”Idag har nio europeiska länder antagit könstillhörighetslagar som grundas i självdefinition. Sorgligt nog kommer Sverige inte hamna i samma klass som dessa ledande länder med det nya förslaget” skriver TGEU till Andersson och Hallengren.

Vidare lyfter de att rätten till ”snabba, transparenta och tillgängliga procedurer” slagits fast i Europadomstolen och att könstillhörighetslagar som bygger på självdefinition rekommenderas av experter från både FN och EU.

RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely säger att hon och RFSL välkomnar att regeringen nu får hård kritik från TGEU för lagförslaget.

– RFSL och många andra har arbetat så länge och oupphörligen för en lag som speglar en mänsklig värdighet för transpersoner och ger en rätt till likabehandling. Det förslag regeringen lagt fram är inte den lagen. Förslaget är torftigt, snålt och bristfälligt, säger hon och tillägger:

– Rättigheter tar lång tid att bygga upp. Vi kommer fortsätta arbetet.