I sitt inlägg berättade Katarina Svärd att hon träffade sin flickvän i fängelset och att de visade sin kärlek öppet genom att hålla hand, något som störde en annan intern, som bestämde sig för att hota kärleksparet. Enligt Katarina Svärd togs inte dessa hot på allvar, utan nonchalerades av personalen.
Men vad gäller egentligen för kärlek i fängelset? Kriminalvårdens chefsjurist Elisabeth Lager förklarar det.
– Vi har inga synpunkter på om två intagna inleder en relation, eftersom vi ser det som en privatsak. Och att det är en samkönad relation spelar heller ingen roll, vi har ju könsuppdelade fängelser.

Så man separerar inte par?
– Inte om det inte har blivit något problem, men det händer att det blir det – att de till exempel bråkar eller gör slut. Men vi separerar inte bara på grund av att två intagna inleder en relation.
Enligt Kriminalvårdens hbtq-förbund är det ingen ovanlighet att hbtq-personer utsätts för hot och trakasserier i svenska fängelser och många vågar inte komma ut.

Hur stort är problemet med hat och hot mot hbtq-personer i fängelserna?
– Det vet jag inte, men jag kan inte förneka att det förekommer hot, säger Elisabeth Lager.

Kan man vara öppen i svenska fängelser?
– Jag hoppas det, men det är klart att det är en speciell miljö och precis som i övriga samhället kan det bli problem, men då försöker vi så snabbt som möjligt vidta återgärder för att skydda den som utsatts, genom att till exempel flytta henne eller honom, säger Elisabeth Lager.

Men är inte det ett problem att den som blir utsatt flyttas, istället för den eller de som hotar?
– I första hand försöker man flytta på den som hotar, men ibland behöver man flytta på den som blir hotad för att kunna garantera dennes säkerhet.

I sitt inlägg skriver Katarina Svärd att hon efter att hon muckat inte får stå vid grinden till anstalten vid sin flickväns permissioner, eftersom att Katarina anses vara en säkerhetsrisk.
– Jag känner inte till det här fallet och jag får heller inte kommentera enskilda fall. Men man får inte vara inne på anstaltsområdet och vår huvudregel är att man är restriktiv med besök om besökaren haft en kriminalvårdspåföljd. Självklart försöker man se till att par får ha kontakt, men det görs alltid individuella säkerhetsbedömningar oavsett vilken typ av relation det är, säger Elisabeth Lager.

Hur arbetar ni med hbtq-frågor?
– Vi agerar inte bara när något händer, utan vi försöker även arbeta preventivt och vi håller just nu på att ta fram en hbtq-strategi, som snart är klar. Jag kan bara beklaga Katarinas upplevelse av Kriminalvården, det är så klart tråkigt.


Katarina Svärds inlägg på QX.se

Läs även:
”Homosexuella längst ner i fängelse-hierarkin”

Måltavla för hatbrott på anstalt