5 – 10 000 personer beräknas ha deltagit vid protester i Los Angeles under torsdagen. En protestmarsch gick genom städerna West Hollywood, Beverly Hills och Hollywood. Santa Monica Boulevard blockerades och efter ett protestmöte gick 4-5 olika grupper vidare åt olika håll för att fortsätta protestera runt i LA. I rapporterna noteras att det till skillnad från andra gayparader denna gång huvudsakligen är unga, arga deltagare kring 20-årsåldern som gått ut på gatan.
Fyra arresterades varav en häktats för att ha hindrat polisens arbete, två för att störa polisens arbete och en för anstiftan till våldsamt upplopp.
Ett brutalt polisingripande har filmats från flera håll och visas såväl i amerikansk som i brittisk media. På Wow TV visas denna sekvens från misshandeln:

3000 personer protesterade utanför Mormonernas tempel i Westwood/Los Angeles. Vreden är stor mot kyrkan som av demonstranterna kallas ”sekt” och lögnare”. Orsaken till protesten är att Mormonkyrkan skänkt 20 miljoner dollar (drygt 150 miljoner kronor) till kampanjen för Proposition 8, en summa som enligt Huffington Post utgör motsvarande 80% av det insamlade kampanjbeloppet. Demonstranterna krävde att kyrkan skall fråntas rätten att slippa betala skatt.

I den juridiska diskussionen som nu tagit fart ifrågasätts om de förändringar som föreslås i Proposition 8 ens är möjliga att genomföra. Enligt reglerna i Kaliforniens konstitution kan två man genom revidering eller tillägg förändra konstitutionens innehåll. Revidering kan endast göras genom en två tredjedels majoritetsbeslut i delstatens två parlamentariska kamrar, följt av en folkomröstning där revideringen får majoritet. Tillägg kan däremot göras med en enkel folkomröstning.
Proposition 8 är formulerat som ett tillägg och kan som sådant gå igenom. Men från motståndarna till Proposition 8 hävdas att efter Högsta domstolens tolkning där samkönade par ansågs kunna ingå äktenskap enligt konstitutionen så kan man inte se ett förbud för samkönade par att gifta sig som ett enkelt tillägg, utan just en revidering. Inte minst då 18 000 samkönade par redan gift sig och nu fråntas sin med stöd av konstitutionen givna äktenskapliga status. Striden om Propsotion 8 kommer därmed med största sannolikhet att fortsätta länge i domstolarna.


Sorg och ilska i Kalifornien

Trots Obamas seger; oro i gaysamhället efter valförluster