Hederskulturer finns inom både kristna och muslimska grupper i mellersta östern och delvis i Afrika. Det är alltså korkat, ointelligent och infantilt att påstå att islam som sådan skulle vara orsaken till att HBT-personer förföljs från Mellersta Östern och delar av Afrika.

Vi tycker det är jättebra att man nu på film visar upp hur vidriga hederskulturer kan vara även mot HBT-personer. Sedan länge vet vi att detta har varit ett stort problem för unga kvinnor från familjer där hederskulturen har fått råda. I den senaste tidens debatt har också unga män trätt fram och berättat om sin erfarenhet, och nu har också HBT-personer berättat om sina erfarenheter från hederskulturer.

Utan att göra oss till experter på religion är det väl ingen tvekan om att i varje fall de stora världsreligionerna har uppfattningen att homosexualitet är synd, och hävdar samtidigt att vi ska hata synden men älska syndaren. Några väsentliga skillnader mellan olika religioner har vi svårt att se. Vi vet att HBT personer i Sverige som kommer från typiska mycket religiöst kristna hem har haft stora problem med sin komma-ut process, och vittnesmålen om hur föraktade och hatade dom har blivit i sin familj och sina religiösa samfund är omfattande. Ibland talar vi om att leva som sexuell flykting i sitt eget land.

Vi som levt i Stockholms förorter och varit grannar med många muslimer, vet att de flesta är ”vardagsmuslimer”. Man tror på vad Koranen i huvudsak säger, deltar i vissa bönder, fastan och ger gåvor.

Men i övrigt så tänker man inte så mycket på sin religion. Det är väl ungefär som dom flesta ”vardagskristna” som ber en bön ibland, går några gånger per år i kyrkan men i övrigt påverkar inte religionen vardagen särskilt mycket.

Men både bland muslimer och kristna finns det självklart djupt religiösa grupper som lever efter alla regler som såväl Bibeln som Koranen innebär. Vi kan idag se sådana grupper som t ex Livets Ord, vissa Pingstkyrkoförsamlingar med flera. Men vi kan också se det bland vissa grupper inom Islam. I bägge fallen visar dessa grupper upp en klart homofob inställning.

Men när vi sen kommer till hederskulturer så förekommer dom både bland muslimer och kristna. Grunden i dessa är att alla äktenskap ska vara korrekta, man ska leva på ett visst sätt och tro på ett visst sätt. Vi kan se tydliga patriarkala mönster. Mönster där man ska skydda men framförallt styra de lättsinniga varelser hederskulturer anser kvinnor vara, så att de blir hedersvärt gifta.

Om detta inte sker så skadas familjens heder. Och hedern är viktig då en man som tappar hedern inför andra män kan förskjutas från den manliga gemenskapen. I vissa fall har det visat sig att man är beredd att med våld och i några fall till och med mörda för att inte förlora hedern. Det är en avskyvärd inställning och vi menar att man på alla sätt ska motverka den i Sverige men också genom att påverka i andra länder.

Men att dra slutsatsen att hederskultur och hedersvåld enbart kan kopplas samman med islam är felaktigt, dumt och korkat. Det är ett starkt uttryck av islamofobi.
Att det görs konstiga saker i islams namn är det ingen tvekan om, men tillbakavisa då det. Det krävs och görs många konstiga saker i kristendomens eller judendomens namn också, men då tillbakavisar vi detta som just dumheter. Korkade förslag som att acceptera att muslimska flickor inte skall behöva delta i till exempel gymnastik ska tillbakavisas och är korkat. Krav på att trampa på yttrandefriheten för att skydda islam är korkat. Att kräva att barnagan införs igen som ibland vissa kristna samfund hävdar, är lika korkat.
Problemet här är att man fiskar i väldigt grumliga vatten, i hopp om att få några nya röster. Det är också korkat och islamofobiskt. Att försöka skapa en bild att det skulle finnas en motsättning i arbetet mot homofobi respektive islamofobi är också korkat. Då kan man lika gärna sätta motsättning mellan religionsfrihet och homofobi. Förhållandet mellan olika religioner och HBT- rättigheter är för en del komplicerat, men att som huvudorsak till detta hävda att en religion är orsaken är just det; det är korkat.

Avslutningsvis är det med en viss fruktan vi närmar oss en valrörelse där i varje fall en enskild företrädare från Folkpartiet börjar att fiska i dessa grumliga vatten. Det bådar inte gått inför det kommande tiden. Vi hoppas att detta är ett undantag som vi inte behöver få se mer.

Tidigare debattartiklar:

Arabiskt Initiativ bekämpar förtryck och intolerans Vi måste tala klarspråk om hederskulturen Förövarens rätt och inte den drabbades? Gemensamt ansvar att motverka förtryck