Vänsterpartiet har vid fem tillfällen de senaste fyra åren lagt fram frågor till socialminister Göran Hägglund om vad han och regeringen tänker göra åt saken. Varje gång har ministerns svar blivit att det saknas en tidsplan för arbetet med frågan. Vilket i klartext innebär att den utredning om könstillhörighetslagen som kom 2007 har blivit en hyllvärmare på regeringskansliet.

Detta är både sorgligt och uppseendeväckande eftersom transfobin i samhället knappast avtagit, tvärtom. Det finns inte heller något som tyder på att situationen för de berörda personerna, alltså transpersoner och deras anhöriga, har blivit bättre de senaste åren. I dag leder den omoderna könstillhörighetslagen med krav på att patienten för att få behandling ska vara steril, ogift, svensk medborgare och 18 år samt olika tidsgränser till ett ökat psykiskt lidande.

Vi är övertygade om att transfobin, transsexuellas ohälsa och den bristfälliga lagstiftningen har ett samband. Transsexuella diskrimineras, hånas, ofredas och misshandlas. Det allra minsta regeringen och Socialministern kan göra för dem är att ta fram en värdig lagstiftning som reglerar könsbyte. På så sätt markerar samhället att transsexuella människors situation är värd att ta på allvar.

Socialstyrelsen presenterade en rapport om transsexuella 2010. Där rekommenderar myndigheten bland annat att kravet på sterilisering avskaffas. Vi kan inte förstå varför inte socialministern tar till sig innehållet i Socialstyrelsens rapport.
KD har fått ett orimligt stort inflytande över den här frågan och andra frågor som rör sexualpolitiken. De övriga högerpartierna borde skämmas över hur illa de lever upp till pratet om ”den första HBT vänliga” regeringen som de ägnade sig åt under Stockholm Pride 2010.

I dag på IDAHOT-dagen* lämnar Vänsterpartiet in ännu en fråga till Socialminister Göran Hägglund. Frågan är om Hägglund avser att lämna konkreta besked eller att begrava frågan i skrivbordslådan ännu ett par år? Sluta agera bromskloss Hägglund!


*International Day Against Homophobia And Transphobia