Hej Sara Skyttedal
Under den pågående valrörelsen har du varit tydlig med att du inte kan välja mellan Frankrikes premiärminister Emanuel Macron och Ungerns motsvarighet, Viktor Orbàn, eftersom de är “lika destruktiva”.
I förra veckan argumenterade du för att EU inte ska garantera HBTQ-personers rättigheter eftersom det, enligt dig, ska vara en nationell angelägenhet. Det är ett riktigt pinsamt argument.
I ditt och Kristdemokraternas “lagom” EU finns det alltså inte plats för oss HBTQ-personer och försvaret av våra grundläggande rättigheter. Det är väldigt sorgligt med tanke på den homofoba utveckling vi ser i delar av Europa.
I Ungern jämställde nyligen talmannen och Orbáns nära partivän László Kövér, homosexuella med pedofiler (Se Sveriges Radio).
Kövér menar att vi homosexuella inte borde ha rätt att adoptera barn, eftersom han likställer oss med pedofiler. Enligt honom är tanken på att barn kan växa upp med två pappor helt främmande och fel.
I Ungern hade alltså jag och min partner inte bara blivit nekade möjligheten att adoptera, utan hade också fått finna oss i att bli förnedrade och jämförda med pedofiler. Det är fullkomligt oacceptabelt.
I Sverige har HBTQ-rörelser länge och framgångsrikt kämpat för alla människors rätt att leva och älska jämlikt. Idag har vi HBTQ-personer rätt att gifta oss, möjlighet att adoptera och kan ofta leva relativt trygga och fria liv. Det kan vi vara stolta över. Men det är rättigheter som borde vara självklara för alla HBTQ-personer i EU – men som tyvärr inte är det idag.
I Orbáns Ungern har flera fri- och rättigheter kränkts de senaste åren. En direkt följd av det ledarskap du inte kan välja bort till förmån för Macrons Frankrike. Trakasserierna av, och de bristande rättigheter för HBTQ-personer är en del av den politiken.
Ungerns diskrimineringslag omfattar inte diskriminering på grund av sexuell läggning.
Men det verkar inte vara ett problem för dig. Du fortsätter stå fast vid att EU inte ska lägga sig i och garantera HBTQ-personers rättigheter i alla EU:s medlemsländer. Det säger ganska mycket om dig och Kristdemokraternas genuina ointresse för HBTQ-personers situation i Europa. Ett genuint ointresse för grundläggande mänskliga rättigheter. Det manifesteras också i din partikamrat Lars Adaktusson åker på homohatmöten utan att du verkar bry dig nämnvärt.
För mig som Socialdemokrat är det självklart att se HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter. Vi får inte luta oss tillbaka för att vi kommit långt i Sverige – vi måste göra allt vi kan för att alla EU:s medlemsländer ska försvara HBTQ-personers rättigheter. I mitt EU kan och vill vi säkerställa det. I ditt EU som är “lagom” lyser viljan med sin frånvaro.
Varför tycker du att grundläggande mänskliga rättigheter, HBTQ-personers rättigheter, inte hör hemma i ditt EU som är lagom? Varför vill du inte att alla européer ska kunna nyttja den fria rörligheten och garanteras samma rättigheter som vi har här i Sverige?