Trifa Shakely, nytillsatt förbundsordförande RFSL gick den 17 februari ut på RFSL:s egen hemsida och kommenterade QX:s intervju med oss, Ida Ali Lindqvist och Emmanuelle Sylvain, där vi riktade hård kritik mot RFSL Utbildnings interna arbetsmiljö.

Vi blev minst sagt förvånade över att den nytillträdde förbundsordförande för RFSL över huvud taget valde att uttala sig. Vi har inte uttryckt missnöje gentemot RFSL som förbund. Tvärtom var vi, av solidariska skäl, väldigt tydliga med att vår kritik riktade sig till RFSL Utbildnings ledning under en begränsad period. RFSL Utbildning AB som är ett separat bolag med egen ekonomi och egen ledning.

Men oaktat anledning så valde Shakely, likt styrelseordförande för RFSL Utbildning, Pär Wiktorsson Harrby, att gå i förnekelse och försvar istället för att ta tillfället i akt att sätta en ton som inbjuder till självreflektion och ödmjukhet gentemot vår kritik.  Det är anmärkningsvärt att både Shakely och Wiktorsson Harrby hänvisar oss till en rättslig instans för att den ska ta beslut kring huruvida våra upplevelser är sanna eller inte.

Detta stämmer inte överens med det som RFSL Utbildning lär ut gällande inkluderande arbetsmiljöer. Det vill säga: det ska aldrig behöva gå så långt att medarbetare känner att de inte har något annat val än att vända sig till en rättslig instans. Att Shakely och Wiktorsson Harrby hänvisar oss till detta bevisar tyvärr på deras bristfälliga kunskap kring hur minoritetsstress tar sig uttryck i praktiken. Samt verkligheten kring hantering av diskrimineringsärenden.

Wiktorsson Harrby svarar QX att (…) Det här är ett kommersiellt bolag som behöver gå runt på försäljning även om det ägs och gör nytta för föreningen RFSL (…)

Det har vi inte heller kritiserat. Däremot kritiserade vi att den före detta interimchefen, i jakten på pengar, prioriterade bort kärnan i arbetet och medarbetares hälsa.

Sedan blandar Wiktorsson Harrby ihop frågan om nöjda kunder och huruvida hbtqi-personer som besöker verksamheter är nöjda eller inte. Han trycker på att RFSL Utbildnings utvärderingar visar 95% kundnöjdhet, vilket innebär att dessa verksamheter är nöjda med utbildningen de har köpt. Siffran säger ingenting om besökare. Vi är inte förvånade att kunderna är nöjda. Det enda det bevisar är att vi utbildare är bra på att utföra vårt jobb trots bristande interna omständigheter. Däremot var vi inte nöjda och det borde RFSL Utbildning  ha tagit på allvar. Det Shakely och Wiktorsson Harrby nu än en gång bekräftar är att de inte behöver lyssna på oss. Så länge kunderna är nöjda så är allt frid och fröjd.

Om vi lyfter frågan till en strukturell nivå, vilket var anledningen till att vi valde, trots obehag, att uttala oss offentligt, så är Pär Wiktorsson Harrbys och Trifa Shakelys enade front än mer allvarlig.

Deras respons på vår kritik skickar en tydlig signal till hela communityt att både RFSL Utbildning och RFSL förbundet är felfria såvida kränkande särbehandling och diskriminering inte avgörs i domstol.

Det är häpnadsväckande.