Emma, tillsammans hade vi för tre veckor sedan kunnat göra skillnad. Det finns nämligen för första gången någonsin en majoritet i både riksdag och regering för att ta bort den kränkande särbehandling som kvinnor i samkönade relationer tvingas genomgå när de väljer att bli föräldrar genom assisterad befruktning. Men både MP och S, valde att lägga sig platt och inte rösta för förslaget om en ändring av lagen.

Emma Hult försvarar MPs svek med massa politisk snömos. Emma hävdar att motioner röstas ner i riksdagen är en formalitet. Kalla mig gärna naiv men jag tycker inte det är en formalitet att denna chans gick till spillo. Istället för att sluta diskriminera idag väljer Miljöpartiet att fortsätta diskriminera samkönade par i flera år till – först 2018 väntas med regerings takt en ändring kunna ske.

Så låt oss hoppas att inte fler hbtq frågor göms undan i utredningar. Att inte fler chanser till verklig förändring går till spillo. Låt oss hoppas att MPs engagemang i hbtq-frågor blir till verklig handling och inte än en gång visar sig bara vara plakatpolitik. För Emma precis som du sa, tillsammans kan vi göra skillnad.Emma Hult på QX Debatt: Regeringen avser att utreda en könsneutral föräldrapresumtion

Robert Hannah på QX Debatt: Regeringen sviker lesbiska pars rätt till lika rättigheter