– Många tyckte att hennes konservativa värderingar inte motsvarade det samhällsideal vi strävar efter, säger Kenneth Liukkonen som höstas valdes in i Åbo svenska församlings kyrkoråd. Redan under sommaren skapade han rubriker när han vann Mr Gay Finland.
Det var under en debatt inför riksdagsvalet som KD-politikern uttalade sig negativt om homosexuella. Det hon sa togs upp av flera andra medier och även Kenneth Liukkonen var med och uttalade sig. Han tycker det var viktigt att frågorna lyftes fram men konstaterar att medierna förenklade det hela.
– Kyrkan sattes emot homosexuella. Människorna såg inte alternativen till att träda ur kyrkan. Jag skulle ha önskat mera diskussion och mindre dramatik. En del hoppade av som en direkt protest mot de personer tog ställning i frågan, säger han.

Nu situationen ett faktum. Aldrig har så många lämnat kyrkan i Finland. 80 000 har begärt utträde vilket är en fördubbling från året innan. Dock har kyrkan aldrig heller fått så många nya medlemmar eftersom 14 000 anslutit sig till samfundet under året. Kenneth Liukkonen tror dock att det kan komma något konstruktivt ur kyrkans krisår. Att han som Mr Gay Finland också engagerar sig i kyrkofrågor är ett tecken på att det är något positivt på gång.
– Jag tror Finska kyrkan insett att en förändring måste komma till stånd. Att jag profilerar mig som kykopolitiker är ett sätt. Egentligen är jag smått förbryllad över att jag under hela min Mr Gay Finland period sedan juli endast har fått positiv feedback.

När är en könsneutral äktenskapslagstiftning möjlig i Finland tror du?
– Lagen finns under beredning redan. Jag tror att propositionen kommer väldigt snabbt när nya riksdagen börjar sitt arbete till våren. Det finns en tydlig gemensam uppfattning mellan de tre stora partierna och samtliga av deras partiledare har givit grönt ljus till detta.

Fakta Kenneth Liukkonen

Ålder: 28
Sysselsättning: Studerar juridik.
Familj: singel.
Fritidsintressen: Läsa, skriva.

Läs även:

Gaytätt på Presidentbalen Mr Gay Finland tar plats i kyrkoråd Svenske favoriten vann Mr Gay