Feministiskt initiativs svar på vår debattartikel är lika innehållslös som ordrik. Det är just med många och stora ord som Fi lyckats fylla stadshusets strategidokument med. Det mest konkreta som framkommer i svaret är ett vallöfte. Om man nu kämpat så hårt är det då inte lite yrvaket att efter hela mandatperioden komma på att man ska gå till val på att föreslå ett skyddat boende för män. Löften hjälper inte de som far illa här och nu. De hedersförtryckta männen får det inte bättre för att Fi lovar nått i valrörelsen.

Centerpartiet anser att det inte är de som ropar högst som är godast. Att Fi slirat i frågan om hedersförtrycket är dock något som Fi talar tyst om. Centerpartiet kämpar för medmänsklighet och rätten att söka asyl i Sverige och vi vet att vi måste kombinera det arbetet med att inte vika en tum på varje människas lika rätt och värde och rätten att få leva sitt liv fullt ut.

Under mandatperioden har vi tagit varje tillfälle att lyfta frågan om hedersvåld och förtryck både i fullmäktige och i stadsdelarna. Vi har i förslag till budget krävt en uppdaterad analys av hur situationen ser ut, vi har lagt mer resurser till Origo, som vi tillsammans med Alliansen var med och startade. Att säga att vi inte gjort något under mandatperioden är fult spel. Vår kritik var inte att den rödgrönrosa majoriteten inte gjort något. Utan att Stockholm behöver göra mer för de mest utsatta.