Innan dagen var slut fick allmänheten ta del av såväl kommentarer från regeringspartiernas representanter om förda förhandlingar i socialutskottet som samma partiers försök att lansera sina redan välkända ställningstaganden i frågan som nya sådana. Och så däremellan närmast chockerade reaktioner på de olika utspelen från organisationer och partikolleger.

Allt fick sitt slut när hbt-minister Erik Ullenhag vid 23-tiden dementerade att någon överenskommelse gjorts. Dagen som inleddes med ett refererat uttalande från kristdemokraternas ledamot i socialutskottet Anders Andersson om att ”förhandlingarna” i socialutskottet var en ”framgång för Göran Hägglund och den goda dialog som finns mellan partierna”, avslutades med en kortfattad kommentar från Ullenhag om att ”vi tycker fortfarande olika” och ”verkligheten är sådan att det inte finns någon uppgörelse”.

Vad hände här? Förmodligen finns en proposition under arbete på Socialdepartementet och förmodligen innehåller denna i sin nuvarande form inte något förslag på att ta bort tvångssteriliseringarna nu, utan istället utreda detta igen. Förmodligen har propositionen visats upp i någon form på något sätt för alliansens ledamöter i socialutskottet. Kanske har någon av dessa, till exempel Anders Andersson, uppfattat samtalen som lite av formella godkännanden att fortsätta med arbetet i denna riktning.
Men: propositionen har inte varit uppe till förhandlingen på samordningskansliet och är alltså inte att betrakta som en proposition från regeringen – och de samtal som förts kan inte heller betraktas som formella överenskommelser som regeringen gjort. Detta har nu tydligt kommunicerats av bland andra Ullenhag.

Folkpartiet, Centern och Moderaterna har också skyndsamt gjort det känt var de som partier står: de har ju samtliga varit tydliga med att de inte vill ha kvar tvångssteriliseringarna.

Men: detta är ju ingenting nytt. Det som nu krävs är att Fp, C och M klargör var de står i frågan om att vilja ta bort tvångssteriliseringarna i praktisk politik. Nu. Det är tydligt att Kd har stora svårigheter att hantera frågan. På partiets riksting i somras röstades motionen om att ta bort tvångssteriliseringarna ner, och vice partiordförande Maria Larsson satte tydligt ner foten i frågan.

Vad kommer Kd:s regeringskolleger att göra nu? Hur kommer de att förhålla sig till propositionen när den väl kommer till samordningen? Kommer de att vara villiga att gå Kd till mötes när det gäller frågan om att tillsätta ytterligare en utredning om huruvida Sverige ska fortsätta tvångssterilisera människor som vill byta juridiskt kön? Eller kommer de att stå upp för sina egna partiers ställningstaganden och ändra lagen nu? Och i så fall – allra viktigast: när kommer detta att hända? Vi vet vad ni tycker. När blir det verklighet?

Mer om tvångssteriliseringar:

Vänstern tar utskottsinitiativ

QX Ledarstick: Testballongen gav klart besked”

HBT-ministern dementerar regeringsuppgörelse


Tvångssterilisering blir kvar: ”Ett oerhört svek”

Moderater vill avskaffa steriliseringskrav

Maria Larsson kritiseras av sina egna

Politisk majoritet för transreformer

Tryck på Kristdemokrater efter rapport om transsexuella