Vi står fast vid att tvångssteriliseringen måste upphöra. Att det även är Moderaternas ståndpunkt är glasklart efter höstens partistämma.

TT:s påstående från i torsdags att regeringen definitivt enats om att lägga fram en proposition kring att ändra lagen om könsfastställelse där frågan om sterilisering skulle utredas ytterligare visade sig inte stämma då ansvarig minister för hbt-frågor Erik Ullenhag (FP) senare samma dag gav ett tydligt besked om att någon sådan överenskommelse inte finns. Han gav också besked om att regeringen planerar att lägga fram en proposition om att ändra lagen i vår men att innehållet inte är klart.

Öppna Moderater har länge drivit en klar linje i frågan om lagen om könsfastställelse. Vi anser att de krav som finns i lagen på att den som genomgår könsbyte ska vara ogift, svensk medborgare och steril är förlegade och felaktiga och snarast möjligt ska tas bort. Lagen om könsfastställelse var en unik lag när den infördes 1972 och var den första lagen i sitt slag i världen. Det som då var progressivt och ett synliggörande av en grupp som stod i skuggan är nu omodern och otidsenlig med regler som kritiserats hårt från många håll. Kravet på sterilisering är ett tydligt brott mot de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen och Sverige har därför fått rättmätig internationell kritik. En rad andra länder har nu även skaffat sig modernare och bättre lagar på området.
I oktober när Moderaterna hade partistämma behandlades en motion från Öppna Moderater om lagen om könsfastställelse. Motionen fick ett enhälligt stöd av partistyrelsen. På stämman fick den också ett enhälligt stöd – inget ombud röstade nej. Moderaterna har därmed ett glasklart ställningstagande för att slopa dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte ska vara ogift, svensk medborgare och steriliserad. Stämmans uppdrag till såväl riksdagsledamöter som våra representanter i regeringen är tydligt.

Vi hoppas därför, och kommer att fortsätta arbeta för, att hela lagen ändras i ett sammanhang. I bästa fall kan regeringen lägga fram en proposition under våren som uppfyller alla tre kraven. Om det visar sig omöjligt på grund av att ett parti inte klarar av att släppa sin olyckliga fixering vid underlivsfrågor bör regeringen lägga fram en proposition som tar bort kraven på medborgarskap och att man ska vara ogift och därmed lämna till riksdagen att på egen hand lägga till det tredje steget.

Uppstår ett sådant läge utgår vi från att riksdagsledamöter från Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet medverkar till att lagen kompletteras med att tvångssteriliseringarna avskaffas.

Frågan om tvångssteriliseringarna har redan utretts tillräckligt inte minst i den senaste utredningen från Socialstyrelsen. Att tillsätta ytterligare en utredning kan inte ändra något i sak och är därför ett onödigt slöseri med tid och ett förlängande av det pågående svenska brottet mot de mänskliga rättigheterna på området.

Mer om tvångssteriliseringar:

Reinfeldts svek mot transpersoner
Vi vet vad ni tycker – när blir det verklighet?
Vänstern tar utskottsinitiativ

QX Ledarstick: Testballongen gav klart besked”

HBT-ministern dementerar regeringsuppgörelse


Tvångssterilisering blir kvar: ”Ett oerhört svek”

Moderater vill avskaffa steriliseringskrav

Maria Larsson kritiseras av sina egna

Politisk majoritet för transreformer

Tryck på Kristdemokrater efter rapport om transsexuella