Faktum är att tre av regeringens fyra partier (M, FP och C) har ställt sig bakom kravet att avskaffa tvångssteriliseringen. Nu kan vi konstatera att det är långt mellan ord och handling. De tillåter att regeringens minsta – och ska tilläggas mest hbt-fientliga – parti dikterar villkoren på det här området.

Reinfeldt, Björklund och Lööf har mycket att förklara för väljarna. Framförallt måste de förklara hur de så lättvindigt kompromissar med mänskliga rättigheter. För det är precis det frågan om tvångssterilisering handlar. Mänskliga rättigheter.

Att statsministern säljer ut rättigheterna för en grupp människor för att hålla ihop sin regering är skamligt. Men det förvånar inte. Så har han gjort tidigare. I frågan om samkönade äktenskap gjorde han på samma sätt. För att hålla ihop regeringen beslutade Reinfeldt att regeringen inte skulle lägga något förslag om samkönat äktenskap. I och med regeringens totala kapitulation tog vi socialdemokrater initiativ till att göra det till en riksdagsfråga och frågan löstes där. Utan regeringens inblandning. Och de senaste dagarnas förvirrade besked från alliansen visar att historien verkar upprepa sig och får som konsekvens att regeringen smiter ifrån sitt ansvar och istället skjuter över frågan till riksdagen. Brukligt är att ledamöterna i ett utskott agerar enligt direktiv från sina respektive partier. Alltså är Socialutskottets besked att behålla kravet på tvångssterilisering förankrat högre upp hos Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna och ytterst på statsministerns kansli.

Vad vi ser är en statsminister som värnar ”det goda samarbetsklimatet” i regeringen på bekostnad av medborgarnas mänskliga rättigheter. Så agerar en feg statsminister. Så agerar en regering som inte förmår fatta svåra men viktiga beslut.

Vi socialdemokrater hade välkomnat ett förslag som innebar att kravet på tvångssterilisering hade avskaffats. Vi kompromissar inte när det handlar om mänskliga rättigheter.

Mer om tvångssteriliseringar:

Vi vet vad ni tycker – när blir det verklighet?
Vänstern tar utskottsinitiativ

QX Ledarstick: Testballongen gav klart besked”

HBT-ministern dementerar regeringsuppgörelse


Tvångssterilisering blir kvar: ”Ett oerhört svek”

Moderater vill avskaffa steriliseringskrav

Maria Larsson kritiseras av sina egna

Politisk majoritet för transreformer

Tryck på Kristdemokrater efter rapport om transsexuella