Som väntat la de tre regeringspartier som är för att göra äktenskapet könsneutralt fram en gemensam motion till riksdagen.
I trepartimotionen föreslås att den könsneutrala äktenskapslagen skall gälla från 1 maj i år. I den trepartimotion som oppositionens partier la fram i höst föreslogs att lagen skall gälla från 1 januari 2010. De tre partierna har dock sagt att man inte motsätter sig ett tidigare datum.
– Vi som har väntat så länge på en likställdhet inför lagen vill uppmana riksdagens partier att lägga blockpolitiken åt sidan i en frågan där det finns bred politisk enighet, säger Sören Juvas förbundsordförande i RFSL.
– Det planeras redan bröllop på flera håll i landet, det skulle vara ovärdigt om de här paren inte skulle få möjlighet att gifta sig på grund av prestigefylld blockpolitik. Ta nu det beslut som innebär att dessa par kan få gifta sig redan i maj, säger han vidare.
Från HBT-liberalerna välkomnas också trepartimotionen. Ordförande, till lika en av folkpartiets EU-kandidater, Martin Andreasson vädjar också om att man nu skall se förbi blockgränserna.
– I och med detta har sex partier lagt fram konkreta lagtexter. Det ger ett mycket bra underlag för det arbete som nu fortsätter i riksdagens civilutskott. Jämför man den borgerliga äktenskapsmotionen med det tidigare förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ser man också att skillnaderna i sak är mycket små.

Läs även:

Stor majoritet för könsneutrala äktenskap Steg ett klart för könsneutralt äktenskap Könsneutrala äktenskap: Vi kan gå till handling nu! Lagrådsremiss om äktenskapslag klar Ingen anledning att försinka äktenskapet till 2010 Först könsneutralt äktenskap – sedan civiläktenskap! Dragkamp om äktenskapslag Reinfeldt: ”Redan i midsommar kan bröllopsklockorna ljuda” Civilt eller ej – äktenskap heter de Oppositionsförslag om könsneutralt äktenskap presenterat Tvångsgift inte registrerade partners Bodström drog igång höstens äktenskapsdebatt Delade meningar om könsneutralt äktenskap Helt klart i Norge